กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ไทยเอสที

ทั้งหมด 8 ข้อมูลที่พบ

Tags: [สวทน., 10 ก.ค. 56, THAIST, MOU, ไทยเอสที, 4 หลักสูตร]  ...
ศุกร์, 12 กรกฏาคม 2013
... จึงได้ถูกกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) โดยให้ สวทน. และ  สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง หรือ Thailand Advanced Institute of Science and Technology (THAIST–ไทยเอสที) เป็นผู้ขับเคลื่อนแผนงานการผลิตบุคลากรนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ...
เสาร์, 29 มีนาคม 2014
... Surakampontorn)  ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ( ไทยเอสที - THAIST)  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
อังคาร, 06 สิงหาคม 2013
           เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (ไทยเอสที) ภายใต้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
          สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (ไทยเอสที) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์สาขากระบวนการผลิตทางชีวภาพ และวิทยาศาสตร์สาขาเภสัชชีวภาพ ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง หรือ ไทยเอสที (Thailand Advanced Institute of Science and Technology: THAIST) ภายใต้ สวทน. เปิดตัวนำร่อง “4 หลักสูตรเทคโนโลยีเพื่ออนาคต”และ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือกับ ...
ศุกร์, 12 กรกฏาคม 2013
... เป็นการแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้กระทรวงวิทย์ฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนทุนการศึกษา โดยขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.)  และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง(ไทยเอสที)  ...
อังคาร, 25 มิถุนายน 2013
... โดยขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.)  และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง(ไทยเอสที)  กำลังดำเนินการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการเกษตร สาขาการปรับปรุงพันธุ์พืช ...
อังคาร, 25 มิถุนายน 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป