กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ไข้หวัด

ทั้งหมด 34 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 4
... โรคไข้หวัดใหญ่ในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้จะเป็นตามฤดูกาลในฤดูหนาว สำหรับเขตร้อนชื้นโรคไข้หวัดใหญ่จะพบได้ตลอดปี การศึกษาอุณหภูมิในประเทศไทยในช่วง 55 ปี พบว่าอุณหภูมิสูงสุดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก แต่อุณหภูมิต่ำสุดมีการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
ตามที่ได้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2552 ที่ประเทศ MEXICO นั้น ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ทำการประสานงาน ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
33. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดในประเทศ MEXICO
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
เชื้อ ดั้งเดิม Swine influenza เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่พบในสุกร มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ ซึ่งมักจะเกิดการระบาดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้ว และโดยปกติไวรัสดังกล่าวจะไม่สามารถติดเชื้อข้ามมาสู่มนุษย์ ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
... นอกจากนี้ ได้ให้ความสำคัญในคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยไข้หวัดนกรุ่นใหม่ความไว 100 เท่า/ พัฒนาเจลซิลิโคนเจลรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกโดยยึดติดผิวหนังได้ดี /ให้บริการไอโซโทปรังสีและเภสัชรังสีวินิจฉัยสนับสนุนโรงพยาบาลเพื่อบริการประชาชนกว่า ...
ศุกร์, 26 ธันวาคม 2008
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป