กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ไข้หวัด

ทั้งหมด 34 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 4
... หากได้มาตรฐานแล้ว ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะประเด็นที่จะพูดคุยในวันนี้ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ซึ่งปัจจุบัน มีคนหันมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น และมีการเกิดโรคใหม่ๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ...
พฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2009
... นำไทยก้าวหน้า  นำประเทศของเราสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน                  นอกจากนี้  ยังเสริมความมั่นใจแก่ผู้เข้าชมงานว่าได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ ...
จันทร์, 10 สิงหาคม 2009
เนื่องจากขณะนี้มีไข้หวัด 2009 กำลังแพร่ระบาด  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเปิดแล๊บสอนผลิต “เจลผู้พิทักษ์ 2009” ซึ่งเป็นเจลอนามัยปลอดเชื้อ มีคุณสมบัติทำความสะอาดยับยั้งแบคทีเรียและถนอมผิลในหนึ่งเดียว ...
พุธ, 05 สิงหาคม 2009
24. สวทช. เปิดตัวโครงการ ‘iTAP Big Impact’ ยกเครื่องเอสเอ็มอีไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ซึ่งนั่นก็เป็นการประหยัดเงินได้ไม่น้อยสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ ที่หลายรายก็ต้องประสบปัญหาทางธุรกิจอย่างหนักจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกที่ผ่านมา อีกทั้งถ้าคูณจำนวนโรงเรือนเลี้ยงไก่ที่มีอยู่ 64,000 แห่งทั่วประเทศแล้ว ...
อังคาร, 04 สิงหาคม 2009
25. รมว.วท.หารือ อธิการบดี Imperial College ณ กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการฝึกอบรมและการใช้โปรแกรมแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การระบาดวิทยาในประเทศไทยของไข้หวัดสายพันธุ์ H1N1               ...
พุธ, 29 กรกฏาคม 2009
26. ก.วิทย์ฯ ให้ความรู้เทคโนโลยีสุญญากาศเพื่ออุตสาหกรรมไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... องค์การเภสัชกรรม จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจ   มีภารกิจผลิตวัคซีนให้กระทรวงสาธารณสุข  โดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศฝรั่งเศส  วัคซีนที่ผลิตมีหลายชนิด  ได้แก่  วัคซีนไข้หวัดใหญ่  ...
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2009
27. ความยิ่งใหญ่ของมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ จะเริ่มต้นสิงหาคมนี้
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009  ด้วยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นมาตรการด้านสถานที่ มาตรการสำหรับผู้จัดแสดงนิทรรศการ และมาตรการสำหรับผู้เข้าชมงาน ทั้งก่อนการจัดงาน และระหว่างการจัดงาน ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
28. วว. เปิดอบรมสาธิตการทำเจลล้างมือไม่ใช้น้ำฟรี!
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เปิดอบรม “สาธิตการทำเจลล้างมือไม่ใช้น้ำฟรี!” ให้แก่บุคคลทั่วไปเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
29. ล้างมือก่อนแถลงข่าวสร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมรณรงค์ลดการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ด้วยการล้างมือก่อนแถลงข่าวงานประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
30. กระทรวงวิทย์ฯ หนุนผลิตวัคซีนต้านไวรัส 2009
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
(12 กรกฎาคม 2552) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโรงงานต้นแบบนำร่องทดลองผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 เพื่อตอบสนองความจำเป็นและรองรับสถานการณ์หากมีการระบาดใหญ่ของโรคดังกล่าว  ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป