กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ใหญ่ที่สุดของโลก

ทั้งหมด 6 ข้อมูลที่พบ

Tags: [กล้องดูดาว, ดาราศาสตร์, ใหญ่ที่สุดของโลก]  ...
พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2015
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี "การผลิตน้ำพริกผลไม้" เพิ่มมูลค่าผลผลิต
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
... มีรสชาติเปรี้ยว และหวานฉ่ำผสมกันอย่างลงตัว เป็นที่นิยมอย่างมาก และไทยเป็นผู้ผลิตสับปะรดและส่งออกผลิภัณฑ์สับปะรดรายใหญ่ที่สุดของโลก คิดเป็นร้อยละ 50 ในปี 2557 ประเทศไทยส่งออกสับปะรดสดประมาณ 2,450 ตัน มูลค่า ...
จันทร์, 19 ตุลาคม 2015
...        ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นสมาชิกของ International Commission on Glass (ICG) มาตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศด้านแก้วที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ใหญ่ที่สุดของโลก ...
จันทร์, 21 กันยายน 2015
... International Commission on Glass (ICG) มาตั้งแต่ปี 2549  ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศด้านแก้วที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีสมาชิกเป็นสถาบันด้านแก้ว มหาวิทยาลัย องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการจากประเทศต่างๆ ...
พุธ, 16 กันยายน 2015
เชื่อมเครือข่ายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก   สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำผู้บริหารสถาบันดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเกาหลี เข้าพบ ดร. พิเชฐ ...
พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2015
... วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  มีการดำเนินการอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยประเทศไทยเป็นฐานการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีการจ้างแรงงานมากกว่าสองแสนคนในอุตสาหกรรมนี้  ...
ศุกร์, 30 กรกฏาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป