กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา โอท็อป

ทั้งหมด 50 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 5
... บริหารจัดการน้ำทั้งระบบโดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและคาดการณ์สถานการณ์น้ำซึ่งนำไปประยุกต์ใช้จริงกับเครือข่ายชุมชนกว่า 60 แห่งทั่วประเทศ ยกระดับวิสาหกิจชุมชนและสินค้าโอท็อป รวมทั้ง ใช้เทคโนโลยีเพื่อการรองรับสังคมสูงอายุที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่ช้า ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2015
... โดยเฉพาะการผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร เช่น รถเก็บเกี่ยวข้าว รถไถนา สินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อป ที่ผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไปจัดแสดง ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม  ...
พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2015
     “พิเชฐ” ชูใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เน้นช่วยเกษตรกร จับโอท็อปใส่สูท ติดเขี้ยวเล็บเอสเอ็มอี เสริมแกร่งแข่งได้ในตลาดโลก ...
พุธ, 02 กันยายน 2015
44. Cipping วท. ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  แนวหน้า 1,5 สกู๊ปแนวหน้า ยกระดับสินค้า'โอท็อป'ใช้'วิทยาศาสตร์'ขับเคลื่อน    ...
ศุกร์, 19 มิถุนายน 2015
45. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ภาพข่าว ยกเครื่องโอท็อป       โพสต์ทูเดย์  ...
ศุกร์, 12 มิถุนายน 2015
46. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  (กรอบเช้า/บ่าย) 23 มจธ.จับมือกระทรวงวิทย์เพิ่มคุณภาพโอท็อป       ...
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015
... โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอีและโอท็อป ด้วยการเร่งการก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องสำอางต้นแบบมาตรฐานจีเอ็มพี เตรียมพร้อมรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้น มูลค่าส่งออกเครื่องสำอางไทยกว่า 21,200 ล้านบาท คาดว่าจะลดการนำเข้าวัตถุดิบสารสกัดได้ถึง ...
ศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2015
... 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภารกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กลุ่มภารกิจอาหารปลอดภัย กลุ่มภารกิจการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร (ปาล์ม/ยาง/ปุ๋ย) กลุ่มภารกิจการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์โอท็อป/แปรรูป/บรรจุภัณฑ์ ...
ศุกร์, 27 มิถุนายน 2014
... กลุ่มภารกิจอาหารปลอดภัย กลุ่มภารกิจการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร (ปาล์ม/ยาง/ปุ๋ย) กลุ่มภารกิจการพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์โอท็อป/แปรรูป/บรรจุภัณฑ์ และกลุ่มภารกิจการบริหารจัดการขยะชุมชนและสิ่งแวดล้อม) ...
ศุกร์, 27 มิถุนายน 2014
... โอท็อป ผู้ประกอบการธุรกิจใหม่และเกษตรกร เน้นการพัฒนากำลังคนและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มมูลค่าจากการต่อยอดและใช้ประโยชน์งานวิจัยและเทคโนโลยี ตลอดจนวางโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอนาคตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป