กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา โอท็อป

ทั้งหมด 50 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 5
... ผู้ประกอบการโอท็อป วิสาหกิจชุมชนใน 5 ภูมิภาค โดยการให้บริการดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ขณะเดียวกันกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่ายางพาราในรูปแบบของความงาม โดยเปิดโอกาสผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้ามารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและซื้อสารสกัดไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
...    การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย หรือ ITAP เพื่อสร้างความเข้มแข็งโดยแก้ไขปัญหาการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เอสเอ็มอี การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโอท็อป ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
... ได้ทำงานเชิงรุกตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเห็นอุตสาหกรรมชั้นนำ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โอท็อป รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ (Startup)มีความเข้มแข็ง ซึ่ง วท.ได้เข้าไปมีบทบาทในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มดังกล่าว ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
... ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  โอท็อป ผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ (Startup) และเกษตรกร ตลอดจนวางโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอนาคตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งความร่วมมือต่างประเทศที่จะขยายผลการลงทุน ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
25. Clipping วท ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  9 คอลัมน์ SCIWATCH "วิทย์บริการ"ยกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อป   ...
อังคาร, 01 ธันวาคม 2015
26. Clipping วท ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว ประชาชาติธุรกิจ 24 คอลัมน์ ข่าวสั้น กรมวิทย์หนุนยกระดับโอท็อป    ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2015
27. Clipping วท ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  วศ.ระดมงานวิจัย-นวัตกรรมเสริมแกร่งสินค้า'โอท็อป'ใต้   โพสต์ทูเดย์  ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2015
28. Clipping วท ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  6 กรมวิทย์บริการเพิ่มมูลค่าโอท็อปภาคใต้      ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2015
29. Clippingวท ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว แนวหน้า 14 สงขลาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ใช้วิทยาศาสตร์พัฒนาโอท็อป   ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2015
30. Clipping วท ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  นำวิทยาศาสตร์พัฒนาโอท็อปภาคเหนือ    บ้านเมือง 16 ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป