กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา โอทอป

ทั้งหมด 61 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
51. Clipping วท ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สกู๊ปหน้า1 เศรษฐกิจตกสะเก็ดรัฐสั่งลุยโอทอป 2.0   ข่าวสด (กรอบบ่าย) 15  ...
อังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2016
... ควรนำไปวางแผนการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่ประชาชน        ทั้งนี้ มีประเด็นที่หยิบยกมาหารือ 15 ประเด็นโดยจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน 5 เรื่องได้แก่ ภัยแล้ง หมอกควัน โอทอป เอสเอ็มอี ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
53. Clipping วท ประจำวันที่ 21 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 12 วท.ลุยยกระดับสินค้า"โอทอป"      ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2016
              20 มกราคม 2559 ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัว “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ...
พุธ, 20 มกราคม 2016
55. Clipping วท ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โพสต์ทูเดย์ A18 ผุดคูปองวิทย์โอทอป      ...
พุธ, 30 ธันวาคม 2015
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผนึกกำลังยกระดับโอทอปด้วย "คูปองวิทย์เพื่อโอทอป"     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบ "คูปองวิทย์เพื่อโอทอป" เป็นของขวัญปีใหม่ให้ OTOP  ...
อังคาร, 29 ธันวาคม 2015
57. "เปิดเมิงไต" แม่ฮ่องสอน เมืองหลวงแห่งวิถีไต
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โอทอป การแสดงชนเผ่า อาหารพื้นเมือง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2558     ถ่ายภาพ  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 09 ธันวาคม 2015
58. Clipping วท ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  วศ.คลอด5แนวทางเสริมแกร่ง"โอทอป"ภาคใต้    บ้านเมือง  ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
59. Clipping วท ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  22 วศ.ลุยพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป   กรุงเทพธุรกิจ  ...
อังคาร, 01 ธันวาคม 2015
...        อนึ่ง โครงการ STIM (Science Technology and Innovation Matching Program) วว. จัดตั้งขึ้น เพื่อลดจุดอ่อนและต่อยอดจุดแข็งของผู้ประกอบการโอทอป ...
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป