กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา โรงไฟฟ้า

ทั้งหมด 60 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
... นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการศึกษาและพัฒนาระบบโครงการพัฒนาต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชนพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์แบบยั่งยืนสำหรับประเทศไทย” ...
พุธ, 21 พฤศจิกายน 2012
... ที่ไม่ใช่เรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยจะไปดูโครงการที่เคยทำไว้  ไม่ว่าปัญหาจะเป็นอย่างไร จะพักในส่วนนั้นไว้ก่อน  แต่เราจะเดินหน้าเลย ไม่เอาโครงการเก่ามาผูกติดกับโครงการเก่าจนใช้การไม่ได้  ...
ศุกร์, 02 พฤศจิกายน 2012
... ทำให้ชุมชนมีโรงไฟฟ้าของตัวเอง โดยใช้เศษเหลือใช้ทางการเกษตร เศษวัสดุต่างๆ ที่ไม่ใช้แล้วในชุมชน นำมาผลิตไฟฟ้า เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่เหมาะกับชุมชน โดยได้มอบนโยบายโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนี้ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ดำเนินการ ...
อังคาร, 04 กันยายน 2012
... กรกฎาคม 2555) เวลา 13.00 น. นางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน การสัมมนาเรื่อง “บทเรียนที่ได้รับและผลกระทบต่อโครงการนิวเคลียร์ของประเทศไทย จากอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิชิ” ...
อังคาร, 03 กรกฏาคม 2012
... นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกล่าวแสดงความยินดี พร้อมด้วย นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร วท. ในพิธีเปิดศูนย์สาธิตโรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่อชุมชน ...
ศุกร์, 27 มกราคม 2012
... เพื่อเตรียมรับมือปัญหาอุทกภัย โดยมีนายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และนายธนรัชต์ ภุมมะกสิกร ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์  ...
จันทร์, 23 มกราคม 2012
57. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จัดประชุมระหว่างประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เช่นที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าในรัสเชียและญี่ปุ่น คนก็ยิ่งกลัวใหญ่  ฉะนั้นในฐานะที่ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์โดยพื้น  แต่ในฐานะนักการเมืองก็อยากเรียนประชาชนว่าอย่าได้กลัวเกินกว่าเหตุ อย่าได้ตระหนกตกใจ ...
พฤหัสบดี, 01 กันยายน 2011
58. วิทยาศาสตร์แสนสนุก..นิวเคลียร์รอบตัวเรา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... มากมายกว่าพลังงานที่เราคุ้นเคยกันทั่วไปซึ่งเป็นพลังงานเชิงเคมี ซึ่งพลังงานดังกล่าว อาจอยู่ในรูปของรังสีจากนิวเคลียสที่มีการสลายตัว หรือออกมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ก็ได้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งมีใช้กันทั่วโลกมานานกว่าครึ่งศตวรรษนั้น ...
อังคาร, 02 สิงหาคม 2011
... ประเทศ ญี่ปุ่นสถานการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศญี่ปุ่น โดย Dr. Takatoshi Takemoto สถาบัน Kyoto  Technology ประเทศญี่ปุ่น การเสวนาหัวข้อ อุบัติภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศญี่ปุ่น กับอนาคตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2011
60. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากของเสียในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมวัสดุเพาะปลูก (hortimedia) และวัสดุรูพรุนเพื่อ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    ในแต่ละปีโรงไฟฟ้ามีเถ้าแกลบปริมาณมากจากการใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแส ไฟฟ้า ซึ่งบางส่วนส่งออกขายให้โรงหล่อโลหะต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่า 132 ล้านบาท และยังมีเถ้าแกลบอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ทีมวิจัย ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป