กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา โรงไฟฟ้า

ทั้งหมด 60 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในญี่ปุ่นระเบิด และเหตุการณ์รั่วไหลของน้ำที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี รั่วออกจากบริเวณถังเก็บภายในโรงไฟฟ้าฟูกูชิมา ไดอิชิ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556  ส่งผลให้หลายประเทศต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเฝ้าระวังรังสีในสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ ...
พฤหัสบดี, 13 มีนาคม 2014
... แต่มีอุปสรรคในเรื่องการยอมรับของประชาชนและความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พร้อมทั้งได้รายงานสถานการณ์ด้านการจัดการ การปนเปื้อนทางรังสีของโรงฟ้าฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมาไดอิชิ         ...
พุธ, 05 มีนาคม 2014
43. 10 ปี โครงการวิศวกรรมย้อนรอยกับแนวทางการส่งเสริมของภาครัฐ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... เครื่องหีบปาล์ม ขนาด 15 ตันทะลายต่อชั่วโมง (แบบสกรูคู่) 35.    เครื่องต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลแบบถอดประกอบได้ ขนาด 25 กิโลวัตต์ 36.    เครื่องต้นแบบขนาดใหญ่สำหรับงานเซรามิก ...
พุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2014
44. ปส. ยัน อาหารนำเข้าจากญี่ปุ่นปลอดภัยไร้รังสีปนเปื้อน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
ย้ำคนไทยอย่าตระหนกเหตุโรงไฟฟ้าฟูกูชิมารั่ว            สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
... Regulation Authority: NRA) เมื่อวันที่ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 สรุปความได้ว่า น้ำปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีที่ออกมาจากเครื่องปฏิกรณ์สามเครื่องของโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะไดอิจิได้รั่วไหลถึงชั้นน้ำใต้ดิน ทำให้มีน้ำใต้ดินที่มีระดับสารกัมมันตรังสีสูงกว่าที่กฎหมายยอมรับถูกปลดปล่อยออกสู่ทะเล ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
... การพัฒนา การออกแบบ การก่อสร้าง การปฏิบัติการ และการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เครื่องปฎิกรณ์นิวเคลียร์หรือเครื่องปฎิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยขนาดเล็กและขนาดกลาง 3.การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดหาองค์ประกอบสำคัญของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ...
พุธ, 30 ตุลาคม 2013
47. ปส. เตรียมพร้อม ฝึกซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... และการแพทย์ อีกทั้งยังเป็นเส้นทางขนส่งที่สำคัญ ที่มีการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีผ่านไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยในอนาคตประเทศในภูมิภาคเอเชีย อาจมีการพัฒนาก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้น จึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
... ซึ่งจากเหตุการณ์ถังเก็บน้ำในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกูชิมารั่ว ปส. ได้ทำการวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมผลปรากฏว่าระดับรังสีอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยประชาชนทั่วไปสามารถอ่านค่าปริมาณรังสีจากสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีที่มีสถานีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยได้โดยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
... และการแพทย์ อีกทั้งยังเป็นเส้นทางขนส่งที่สำคัญ ที่มีการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีผ่านไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยในอนาคตประเทศในภูมิภาคเอเชีย อาจมีการพัฒนาก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้น จึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ ...
พฤหัสบดี, 25 กรกฏาคม 2013
... รังสีแกมม่า รังสีเอ็กซเรย์ จัดเป็นรังสีที่มีความปลอดภัยสูงแตกต่างจากรังสีภายในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 18 เมษายน 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป