กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา โรงไฟฟ้า

ทั้งหมด 60 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... สำหรับการจัดทำ “ข้อตกลงยอมรับร่วมอาเซียน” ต่อไป   9. ความร่วมมือด้านพลังงาน    - การสร้างเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการสร้างความตระหนักในผลกระทบของอุบัติเหตุที่เกิดในโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน ...
จันทร์, 18 พฤษภาคม 2015
... ส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของประชาชนทั้ง ในประเทศที่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และประเทศใกล้เคียง ดังนั้นหากหน่วยงานที่กำกับดูแลความปลอดภัย มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนตามหลักการทำงานที่สำคัญและจำเป็นด้วยความถูกต้อง ...
พฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2015
...         นอกจากนี้ ดร.พิเชฐฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำหมู่บ้านแม่กำปอง ต.ห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการไฟฟ้าของชุมชนจากเขื่อนกั้นน้ำขนาดเล็กที่ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้งานได้เองภายในหมู่บ้าน ...
เสาร์, 14 มีนาคม 2015
... เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ไม่เพียงแต่เขย่าผืนแผ่นดินทั่วประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังได้เขย่าความศรัทธาในเรื่องของความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ไปทั่วโลก ทำให้หลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศญี่ปุ่นเอง ...
พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2015
... ทั้งการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ การเกิดอุบัติเหตุโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ รวมถึงเหตุฉุกเฉินทางรังสีและนิวเคลียร์ในประเทศอาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) มีมาตรการเฝ้าระวังรังสีเพื่อความปลอดภัยทางรังสีของประชาชน ...
อังคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2015
36. ก.วิทย์ฯ คัดกว่า 20 ผลงานมอบของขวัญปีใหม่ให้คนไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (สนช.) ส่งของขวัญแก่เกษตรกรภาคใต้จ.ตรังด้วยนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งสำหรับโรงไฟฟ้าระดับชุมชนส่งเสริมอาชีพการปลุกไม้โตเร็วเพิ่มรายได้ชุมชนและสามารถนำชีวมวลเหลือทิ้งมาจำหน่ายได้ในราคา ...
พฤหัสบดี, 18 ธันวาคม 2014
  โครงการนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง(wood pallet) สำหรับโรงไฟฟ้าแก๊สซิฟิเคชั่นชีวมวลในระดับชุมชน  ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
... ระหว่างวันที่ 12-28 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับของที่ระลึกแบบไม่ซ้ำใครและขนมแจกมากมาย อีกทั้งร่วมเล่นสไลเดอร์กิจกรรมสุดฮิตของชาวโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ...
พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม 2014
... จะพบว่ามีสาเหตุมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของต่างประเทศ ที่รัฐบาลกำหนดนโยบายให้โรงไฟฟ้าถ่านหินต้องมีการใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนผสมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือ Co-firing ทั้งนี้ประเทศเกาหลีนับเป็นลูกค้ารายใหญ่ ...
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
40. สนช. – มทร.ธัญบุรี เตรียมผุด ศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาด
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... จะเป็นต้นแบบโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ให้บริการครบวงจรสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดในระดับชุมชน  และเป็นศูนย์กลางการศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมด้านพลังงานสะอาด ตลอดจนเป็นสถานที่ศึกษา/วิจัยให้แก่นิสิต/นักศึกษา/นักวิจัย ...
อังคาร, 22 กรกฏาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป