กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ทั้งหมด 30 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
1. “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับภารกิจความปลอดภัย”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [คุยกัน...ฉันท์วิทย์, โรงไฟฟ้านิวเคลียร์, นิวเคลียร์]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
Tags: [คุยกัน..ฉันท์วิทย์, โรงไฟฟ้านิวเคลียร์, นิวเคลียร์]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
Tags: [ศึกษาดูงาน, สถาบันป้องกันอันตรายจากรังสี, โรงไฟฟ้านิวเคลียร์]  ...
พุธ, 24 ธันวาคม 2008
... peaceful uses of nuclear energy) รวมทั้ง มีการหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างสองหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้านงานวิจัยด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการสร้างมาตรการความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในภูมิภาค ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
... กรณีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะ และแนวทางการป้องกันสําหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในอนาคต ซึ่งญี่ปุ่นเองยังมีความจําเป็นที่จะต้องเดินหน้าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จึงเป็นโอกาสดีที่ไทยจะได้เรียนรู้ว่าญี่ปุ่น จะวางมาตรการเรื่องของความปลอดภัยอย่างไร ...
เสาร์, 19 มีนาคม 2016
6. Clipping วท ประจำวันที่ 15 กันยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 9 คอลัมน์ SCIWATCH ปส.แจงน้ำท่วมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ญี่ปุ่น     ...
อังคาร, 15 กันยายน 2015
... “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปลอดภัยจริงหรือ”  เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และเตรียมความพร้อมในการวางแผนพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยได้มีวิทยากรเข้าร่วมการเสวนา ...
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2015
... ASEAN – Japan เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคในด้านการจัดการผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอเอทานอล ...
ศุกร์, 05 มิถุนายน 2015
...  3.3 คณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยการวิจัยพลังงานอย่างยั่งยืน (Sub-Committee on Sustainable Energy Research: SCSER)   3.3.1 ที่ประชุมสนับสนุนข้อเสนอโครงการใหม่ในการจัดตั้งเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการสร้างความตระหนักในผลกระทบของอุบัติเหตุที่เกิดในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน ...
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015
... ส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของประชาชนทั้ง ในประเทศที่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และประเทศใกล้เคียง ดังนั้นหากหน่วยงานที่กำกับดูแลความปลอดภัย มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนตามหลักการทำงานที่สำคัญและจำเป็นด้วยความถูกต้อง ...
พฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป