กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา โรงไฟฟ้าชีวมวล

ทั้งหมด 19 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [โรงไฟฟ้าชีวมวล]  ...
ศุกร์, 27 มกราคม 2012
Tags: [ซินโครตรอน, โรงไฟฟ้าชีวมวล]  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
... จัดทำโซนนิ่งการใช้เชื้อเพลิง ทำแนวกันไฟ ตามข้อมูลความถี่ และจัดทำพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟ มาตรการที่สาม คือ การนำเชื้อเพลิงมาเป็นพลังงานทดแทน เช่น การนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาใช้ในโรงไฟฟ้าชีวมวล มาตรการที่สี่ ...
ศุกร์, 18 มีนาคม 2016
... ยังได้จัดแสดงโมเดล “โรงไฟฟ้าชีวมวล ระบบก๊าซซิฟิเคชั่น ขนาด 1 MW” ซึ่งได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายในงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ระหว่างผู้ลงทุน ...
พุธ, 30 ธันวาคม 2015
        เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ที่ตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม / ภายในงานนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้จัดพิธีลงนามในสัญญาว่าจ้างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ...
อังคาร, 06 ตุลาคม 2015
... สนใจพร้อมทำสัญญาสั่งซื้อเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 1 เมกะวัตต์ จำนวน 2 โรง มูลค่า 160 ล้านบาท นอกจากนี้จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีประจำวันที่สามของการจัดงาน จำนวน 143,790 บาท รวม 3 วันเป็นเงินมูลค่า ...
อังคาร, 06 ตุลาคม 2015
... กิจกรรมเยี่ยมชมโรงกำจัดขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล และ กิจกรรมเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) ด้วย  ...
เสาร์, 26 กันยายน 2015
... โดยมีไฮไลท์หลายชิ้น ได้แก่ ระบบการกำจัดขยะแบบครบวงจร และการพัฒนาสายพันธุ์พื้นเมือง นอกจากนั้นจะมีการนำเยี่ยมชมโรงกำจัดขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล และเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) ด้วยเช่นกัน    ...
ศุกร์, 21 สิงหาคม 2015
9. 10 ปี โครงการวิศวกรรมย้อนรอยกับแนวทางการส่งเสริมของภาครัฐ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... เครื่องหีบปาล์ม ขนาด 15 ตันทะลายต่อชั่วโมง (แบบสกรูคู่) 35.    เครื่องต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลแบบถอดประกอบได้ ขนาด 25 กิโลวัตต์ 36.    เครื่องต้นแบบขนาดใหญ่สำหรับงานเซรามิก ...
พุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2014
... กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำเสนอโครงการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลด้วย เทคโนโลยีแกสซิฟิเคชั่น ขนาด 1 เมกกะวัตต์ เพื่อขอความเห็นชอบให้ดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติ ...
อังคาร, 04 กันยายน 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป