กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา โรงเรียนต้นแบบ

ทั้งหมด 12 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [โรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย]  ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
Tags: [ประชารัฐ, โรงเรียนต้นแบบ, มาตรฐานการศึกษา]  ...
จันทร์, 14 มีนาคม 2016
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
...                                                       โปสเตอร์เชิญชวนเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดโครงการโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
... และโรงเรียนต้นแบบด้านการศึกษาสำหรับชุมชนชายขอบ เป็นต้น และความก้าวหน้าของผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. อาทิ การพัฒนายาต้านมาลาเรีย P218/ตัวพายึดเกาะเยื่อเมือก เพื่อผลิตภัณฑ์ในช่องปาก/ซอฟต์แวร์ทันระบาด ...
พุธ, 30 มีนาคม 2016
สานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษา นำร่องโรงเรียนต้นแบบทั่วประเทศ  ...
จันทร์, 14 มีนาคม 2016
7. Clipping วท ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 5 'สานพลังประชารัฐ' 3พันโรงเรียนต้นแบบ   ...
ศุกร์, 04 มีนาคม 2016
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ผนึกความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษา นำร่องโรงเรียนต้นแบบประชารัฐ 7,424 แห่ง ทุกตำบล ทั่วประเทศ   ...
พฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2016
... (Amateur Radio on the International Space Station) Contact ในภูมิภาคเอเชีย สมคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันทางการศึกษาใน     ประเทศไทย โดยโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดกิจกรรม ...
เสาร์, 30 มกราคม 2016
10. Cipping วท ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... เรียงความโรงเรียนต้นแบบบัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง     มติชน 10  ...
ศุกร์, 03 กรกฏาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป