กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา โปรตุเกส

ทั้งหมด 5 ข้อมูลที่พบ

Tags: [โปรตุเกส, วทน.]  ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
Tags: [ทูตโปรตุเกส, เยี่ยมคารวะ, ตำแหน่งใหม่]  ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
      เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย (ซ้าย) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (ขวา)                  เมื่อวันที่ ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
... พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการะทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับ นายลุยส์ มานูเอล บาไรรา เดอ โซซา (HE.Mr. Luis Manuel  Barreira de Sousa) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกส เข้าเยี่ยมคาราวะท่าน รมว.วท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
5. การประชุมหารือนโยบายและแนวทางความร่วมมือไทย-สหภาพยุโรป
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... of Porto โปรตุเกส , Prof.Dr. Werner E.G. Muller Institute for Physiological Chemistry University Medical Center, University Mainz เยอรมนี , Prof.Dr.Xiaohong Wang Institute for Physiological Chemistry University ...
ศุกร์, 10 พฤษภาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป