กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา โฆษก วท.

ทั้งหมด 10 ข้อมูลที่พบ

Tags: [โฆษก วท., เดินหน้าประเทศไทย]  ...
เสาร์, 30 กรกฏาคม 2016
               เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช รองโฆษกฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นนำเสนอในรายการเดินหน้าประเทศไทย ...
เสาร์, 30 กรกฏาคม 2016
... โฆษก วท. รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  และ นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ...
ศุกร์, 29 เมษายน 2016
...         รองโฆษก วท. กล่าวด้วยว่า โดยปกติสารดับเพลิงดังกล่าวจะถูกใช้ในปริมาณ 1 ขีดต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเทียบกับปริมาณอากาศใน 1 ลูกบาศก์เมตรที่หนัก 1.3 กิโลกรัม จะคิดเป็นสัดส่วนเพียง ...
จันทร์, 14 มีนาคม 2016
... ในฐานะโฆษก วท. นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะทำงานฯ เพื่อร่วมวิเคราะห์การจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ วท. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) ประเด็นข่าวสารสำคัญของ วท. ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
... วท. โดยมีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในฐานะโฆษก วท. นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะทำงานฯ เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเด็นข่าวสารสำคัญของ ...
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2016
... ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานประจำปีของ สวทช.ภาคเหนือ จัดกิจกรรม "โฆษก วท.พบสื่อมวลชนภาคเหนือ" โดยเปิดเวทีพบปะพูดคุยระหว่างโฆษก วท.กับประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2016
... เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ณรงค์  นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในฐานะโฆษก วท. นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะทำงานฯ เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเด็นข่าวสารสำคัญของ ...
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2016
... ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน" รองโฆษก วท. กล่าว     ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ...
เสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2016
           วันที่ 20 มกราคม 2559 นายวิษณุ เครืองาม รองนายรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาชี้แจงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) และแนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป