กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา โครงการ

ทั้งหมด 141 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 15
51. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Attached to article: ประกาศ การเปลี่ยนแปลงวันสอบรอบแรกในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ SCiUS)
... 4 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 ...
พฤหัสบดี, 03 พฤศจิกายน 2011
52. แผ่นพับโครงการ
(Attached to article: ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.) รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2555)
แผ่นพับโครงการ (Filename: brosure-scius.pdf)  ...
ศุกร์, 29 กรกฏาคม 2011
53. โปสเตอร์โครงการ
(Attached to article: ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.) รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2555)
โปสเตอร์โครงการ (Filename: Poster_m.pdf)  ...
ศุกร์, 29 กรกฏาคม 2011
54. ผลการสอบคัดเลือกโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2554
(Attached to article: ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ประจําปีการศึกษา 2554)
ผลการสอบคัดเลือกโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2554 (Filename: AnnouncedSciUs54.pdf)  ...
ศุกร์, 11 กุมภาพันธ์ 2011
55. ใบสมัครคัดเลือกพนักงานโครงการ
(Attached to article: ประกาศศูนย์สนับสนุนการใช้งานคุยซายน์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานโครงการ)
ใบสมัครคัดเลือกพนักงานโครงการ (Filename: kuiscience-job.pdf)  ...
พุธ, 02 กุมภาพันธ์ 2011
56. ประกาศโครงการ
(Attached to article: รับข้อเสนอโครงการ “การพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555)
ประกาศโครงการ (Filename: 3annouce.pdf)  ...
พุธ, 12 มกราคม 2011
57. แบบฟอร์มโครงการ
(Attached to article: รับข้อเสนอโครงการ “การพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555)
แบบฟอร์มโครงการ (Filename: 2form-project.doc)  ...
พุธ, 12 มกราคม 2011
58. ข้อกำหนดโครงการ
(Attached to article: รับข้อเสนอโครงการ “การพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555)
ข้อกำหนดโครงการ (Filename: 1project-for-areas.doc)  ...
พุธ, 12 มกราคม 2011
59. โครงการสัมมนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Attached to article: สัมมนาประชาพิจารณ์ ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วย การประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม)
โครงการสัมมนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Filename: 7project.doc)  ...
พุธ, 01 ธันวาคม 2010
60. รายละเอียดการรับสมัครงาน โครงการ MOC
(Attached to article: ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้าน DOC สป.วท. และ MOC วท.)
รายละเอียดการรับสมัครงาน โครงการ MOC (Filename: img008.pdf)  ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป