กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา โครงการ

ทั้งหมด 141 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 15
Tags: [OTOP, ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, โครงการยกระดับโอทอป]  ...
เสาร์, 28 พฤษภาคม 2016
2. วว.ร่วมมือพันธมิตรในโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, SMEs, วว., นโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว]  ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
Tags: [ผู้เชี่ยวชาญ, โครงการวิจัย, ปี60, ตอบโจทย์, อุตสาหกรรม, 12 คลัสเตอร์]  ...
จันทร์, 25 มกราคม 2016
Tags: [ยงยุทธ ยุทธวงศ์, โครงการท้าทายไทย, Grand Challenges Thailand, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ]  ...
อาทิตย์, 10 พฤษภาคม 2015
Tags: [SETA, กระทรวงพลังงาน, กระทรวงวิทย์, กระทรวงคมนาคม, SETA 2016, โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืน]  ...
พุธ, 22 เมษายน 2015
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, ศูนย์สาธิตส่งเสริมการผลิตและแปรรูปกาแฟ, โครงการหลวงแม่หลอด, กาแฟอราบิก้า]  ...
เสาร์, 14 มีนาคม 2015
Tags: [ขุนช่างเคี่ยน, มูลนิธิโครงการหลวง, กาแฟพันธุ์อราบิก้า, 13 มีนาคม 2558]  ...
เสาร์, 14 มีนาคม 2015
Tags: [โครงการระบบสื่อสารออนไลน์, สวทช., 22 ม.ค.58]  ...
พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2015
Tags: [กล่องของขวัญ 5 กล่อง, นายยงยุทธ ยุทธวงศ์, 20 โครงการ]  ...
เสาร์, 20 ธันวาคม 2014
Tags: [สทอภ, โครงการเทิดพระเกียรติ, ตามรอยพระบาท, พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์]  ...
พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป