กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา โครงการสำคัญ

ทั้งหมด 32 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 4
Tags: [โครงการ, โครงการสำคัญ, village, หมู่บ้าน]  ...
อังคาร, 01 ธันวาคม 2009
2. การพัฒนาดาวเทียมสำรวจทรัพยากรของประเทศไทย
(ข้อมูลหน่วยงาน/ผลผลิต/โครงการ)
Tags: [โครงการ, โครงการสำคัญ, ธีออส, THEOS, ดาวเทียม, GISTDA]  ...
จันทร์, 03 สิงหาคม 2009
3. โครงการคลินิกเทคโนโลยี
(ข้อมูลหน่วยงาน/ผลผลิต/โครงการ)
Tags: [โครงการ, โครงการสำคัญ, clinic, ชุมชน, ชนบท]  ...
พฤหัสบดี, 30 กรกฏาคม 2009
Tags: [โครงการ, โครงการสำคัญ, ศูนย์ความรู้, stkc]  ...
พฤหัสบดี, 30 กรกฏาคม 2009
Tags: [โครงการ, โครงการสำคัญ, บูรณาการจังหวัด, บูรณาการ, จังหวัด, พื้นที่]  ...
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2009
Tags: [โครงการ, โครงการสำคัญ, ห้องเรียน, วมว, school]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
... กล่าวถึง โครงการสำคัญที่ สวทน.กำลังดำเนินการเพื่อปูทางให้กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักทั้ง 5 กลุ่มสามารถขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0  ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ...
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016
... ให้สังคมไทยหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มากขึ้น ในส่วนของโครงการ Food Industry ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างการเรียนรู้เพื่อต่อยอดให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ...
ศุกร์, 15 กรกฏาคม 2016
... โดยให้คำปรึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงสินค้าและกระบวนการผลิต ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพผ่านโครงการสำคัญต่างๆ ได้แก่ โครงการ ITAP โครงการคูปองนวัตกรรม โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ...
จันทร์, 21 มีนาคม 2016
... (NASA) ขอเชิญชวนน้องๆ ร่วมกระทบไหล่และเรียนรู้ประสบการณ์โดยตรงกับ Dr.Juan A. Román รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม NASA /Goddard Space Flight Center ด้วยประสบการณ์ออกแบบและสร้างทั้งดาวเทียมและอากาศยานให้กับโครงการสำคัญต่างๆ ...
อังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป