กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา โครงการวิจัย

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [ผู้เชี่ยวชาญ, โครงการวิจัย, ปี60, ตอบโจทย์, อุตสาหกรรม, 12 คลัสเตอร์]  ...
จันทร์, 25 มกราคม 2016
... ปริญญาเอก และโครงการวิจัยไปแล้วไม่ต่ำกว่า 800 คน โดยทุกโครงการเป็นโครงการที่ผู้ประกอบการร่วมสนับสนุนทุนด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการผลงานวิจัยไปช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง    ...
จันทร์, 01 สิงหาคม 2016
3. วว. ฉลองครบรอบ 53 ปี ชูผลงาน “Food for the Future” ขับเคลื่อน Food Innopolis
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... จากการใช้ผลิตภัณฑ์               2.ผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากมะขามป้อม                Emsoftra®  เป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางในโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากมะขามป้อมซึ่งมี ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
... ได้ด้วยตนเอง (Self-Declaration) สำหรับโครงการวิจัยฯ ที่มีมูลค่าโครงการไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยการขอรับรองระบบบริหารการวิจัยฯ เป็นรายบริษัท แทนการรับรองโครงการวิจัยฯ เป็นรายโครงการแบบเดิม (Pre-approval) ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
... ร่วมกับ กระทรวงการคลัง เปิดช่องทางใหม่ ให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้ด้วยตนเอง (Self-Declaration) สำหรับโครงการวิจัยฯ ที่มีมูลค่าโครงการไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยการขอรับรองระบบบริหารการวิจัยฯ ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
... Innovation and Trade Zone ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย โดยมุ่งเน้นให้คอสเมติค วัลเลย์ ร่วมมือพัฒนา สารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสำอางสำหรับผู้ใช้ชาวเอเชีย รวมทั้งพัฒนาโครงการวิจัยด้านเครื่องสำอางร่วมกันระหว่างฝรั่งเศสและไทย ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
... ได้ลงนามความร่วมมือ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ในการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาแมลงวันผลไม้ชนิด Bactrocera dorsalis Hendel แถบหลังสีขาวที่แยกเพศได้ด้วยพันธุกรรมในระยะดักแด้ ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
... เพื่อเตรียมการและสร้างเครือข่ายสำหรับการทำโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน" นายอลงกรณ์ กล่าว     ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
... บริษัท ปตท. (มหาชน) จำกัด จัดตั้งโครงการ PTT NSTDA Chair Professor ขึ้นอีกด้วย ซึ่ง สวทช. ได้ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยไปแล้วทั้งสิ้น 18 โครงการ แบ่งเป็นทุนนักวิจัยแกนนำ จำนวน 13 โครงการ, NSTDA Chair Professor ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
... (Digital Manufacturing Platform) จัดเป็นหนึ่งในความคิดริเริ่มต่างๆ ภายใต้การร่วมมือกันในปัจจุบันระหว่าง สวทช. และออโต้เดสก์ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ทั้งนี้ หน่วยงานทั้งสองยังได้ร่วมมือกันในโครงการวิจัยและสร้างแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป