กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แอปพลิเคชั่น

ทั้งหมด 7 ข้อมูลที่พบ

1. คลังข้อมูลน้ำ Thai Water
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [Infographic, คลังข้อมูลน้ำ, Thai Water, แอปพลิเคชั่น, Application]  ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
2. คลังข้อมูลน้ำ Thai Water
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
 
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
... เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกวดเล็งเห็นความสำคัญและนำเสนอออกมาเป็นแอปพลิเคชั่นให้ประชาชาชนในสังคมได้ใช้เทคโนโลยีที่สะดวก เป็นทางเลือกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบัน    ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
4. MOST Mobile Application เลือก...โหลด....ใช้....แอปพลิเคชันน่าสนใจจากกระทรวงวิทย์ฯ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
... มีการใช้ smart phone และ Social Network เพิ่มมากขึ้น  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึง ได้พัฒนาและเผยแพร่แอปพลิเคชัน (applications) ที่สามารถรองรับระบบปฏิบัติการแบบ IOS และ Android มากกว่า 30 แอปพลิเคชั่น ...
ศุกร์, 16 ตุลาคม 2015
... ด้วยผลงาน “การพัฒนาแอปพลิเคชั่นตรวจวัดคุณภาพน้ำและอากาศจากฟองอากาศโดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือ” พร้อมกันนี้ ทีมม้ามืดจากโรงเรียนพิษณุโลกฯ ยังโชว์ผลงาน “เครื่องล้างแอร์อัตโนมัติ” ซิวแชมป์ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์ ...
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2015
6. MOST Mobile Application Catalog ของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
  ด้านสุขภาพ Alzheimer Info เป็นแอปพลิเคชั่นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์จากองค์ความรู้ ...
ศุกร์, 08 พฤษภาคม 2015
... หากประเทศไทยนำเทคโนโลยี 3G เข้ามาใช้ ก็เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้ใช้งานในวงกว้างแน่นอน”             ทั้งนี้หากมีเทคโนโลยี 3G จริง บรรดาผู้ให้บริการก็จะพัฒนาแอปพลิเคชั่นต่างๆออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกัน ...
ศุกร์, 22 ตุลาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป