กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แห่งแรกของประเทศไทย

ทั้งหมด 24 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
... เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับความร่วมมือของสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการพัฒนา และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ...
พุธ, 28 สิงหาคม 2013
... โดย วว. ประสบผลสำเร็จในการใช้เทคนิคย้อมสีไนล์ เรด (Nile Red staining) คัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายที่ผลิตน้ำมันได้รวดเร็วเป็นแห่งแรกของประเทศไทย  นับเป็นการวิจัยและพัฒนาด้านสาหร่ายผลิตน้ำมันแบบก้าวกระโดด  ...
ศุกร์, 16 สิงหาคม 2013
13. ประวัติ และผลงาน ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี
(ข้อมูลหน่วยงาน/ประวัติผู้บริหาร)
...       8.3 เป็นผู้ก่อตั้งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดเป็นไนท์ซาฟารีแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นลำดับที่สามของโลกต่อจากสิงคโปร์และกวางโจว เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีชื่อเสียง ...
พุธ, 10 สิงหาคม 2011
... โดยการสนับสนุนของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนิน “โครงการวิจัยพัฒนาการผลิตน้ำมันจากสาหร่าย Botryococcus spp.” ซึ่งประสบผลสำเร็จในการใช้เทคนิคย้อมสีไนล์ เรด (Nile Red staining) คัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายที่ผลิตน้ำมันได้รวดเร็วเป็นแห่งแรกของประเทศไทย นับเป็นการวิจัยและพัฒนา ด้านสาหร่ายผลิตน้ำมันแบบก้าวกระโดด โดยสามารถคัดเลือกสาหร่ายสายพันธุ์ที่ผลิตเม็ดน้ำมันสูงได้รวดเร็วเป็นจำนวนกว่า ...
จันทร์, 28 มีนาคม 2011
... สีไนล์ เรด (Nile Red staining) เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายที่ผลิตน้ำมันได้รวดเร็วเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยปัจจุบันพบว่ามีสาหร่ายสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของไทยแล้วกว่า 40 สายพันธุ์ และจากนี้ต่อไปจะนำสาหร่ายสายพันธุ์ดังกล่าวมาขยายผลในระบบการเพาะเลี้ยงกลางแจ้งต่อไป ...
ศุกร์, 11 กุมภาพันธ์ 2011
... จึงได้รับการรับรองจาก UNESCO ให้เป็นแหล่งสงวนชีวมณฑลแห่งแรกของประเทศไทยในปี 2519 และเป็น 1 ใน 529 แห่งของโลก จาก 105 ประเทศทั่วโลก โดยป่าสะแกราชถือเป็นแหล่งทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ที่สำคัญและมีคุณค่าแห่งหนึ่งในประเทศไทย ...
อังคาร, 11 มกราคม 2011
... ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และเป็น 1 ใน 7 แห่งของเอเซียในขณะนั้น                ...
อังคาร, 31 สิงหาคม 2010
... กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำคณะผู้บริหารมาร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ที่จังหวัดตรังในครั้งนี้ เพราะเราเห็นความสำคัญของจังหวัดตรังที่มีศูนย์การเรียนรู้ของจังหวัดตรังที่ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติเป็นแห่งแรกของประเทศไทย  ...
พฤหัสบดี, 14 มกราคม 2010
...       นอกจากนี้ เอ็มเทค ขอเปิดตัวห้องปฏิบัติการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุแห่งแรกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ถือได้ว่าเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของพลาสติกตามมาตรฐานสากลเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ...
อังคาร, 05 มกราคม 2010
...         นอกจากนี้ เอ็มเทค ขอเปิดตัวห้องปฏิบัติการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุแห่งแรกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ถือได้ว่าเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของพลาสติกตามมาตรฐานสากลเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ...
อังคาร, 05 มกราคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป