กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แห่งแรกของประเทศไทย

ทั้งหมด 24 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, หอดูดาว, ภูมิภาค, ดาราศาสตร์, แห่งแรกของประเทศไทย, 11 พย.57]  ...
พุธ, 12 พฤศจิกายน 2014
... ISO/IEC 17024 จากคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยได้รับการรับรองในระบบงานในสาขาผู้ควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ ...
อาทิตย์, 31 กรกฏาคม 2016
3. space inspirium พิพิธพันธ์อวกาศแห่งแรกของประเทศไทย
(วีดีโอมัลติมีเดีย/สื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์)
space inspirium พิพิธพันธ์อวกาศแห่งแรกของประเทศไทย ที่มา : #ด้นสยาม 13-01-59 ThaiThai Channel  ...
จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016
... และเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อปี 2519 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จวบปัจจุบัน ได้ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจทรัพยากรเฝ้าดูพื้นที่ป่าสะแกราชมาตลอด 30 ปีที่ผ่านมา พบว่า พื้นที่ป่าสะแกราชยังคงอยู่อย่างสมบูรณ์ และจัดเตรียมการขยายผลความสำเร็จนี้ไปยังป่าอื่นๆ ...
เสาร์, 23 มกราคม 2016
... ที่ วว. ออกแบบและพัฒนาขึ้นนั้น ประกอบด้วยโรงรมต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย ที่นำเทคโนโลยีการรมควันลำไยด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของ วว. ซึ่งมีประสิทธิภาพในการควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในเนื้อลำไยได้  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2015
... หรือ Kamnoetvidya Science Academy : KVIS นั้น  เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยภาคเอกชน มีจุดเด่นสำคัญ คือมีการจัดการศึกษาแบบวัดตัวตัด หรือการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลจัดห้องเรียนเพียง ...
ศุกร์, 26 มิถุนายน 2015
... ให้แก่โรงเรียนและสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะจัดการอบรมครูด้านดาราศาสตร์ ฝึกทักษะการใช้กล้องฯและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ ทั้งนี้ สดร. ยังได้เปิดหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนเต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทยที่จ.นครราชสีมาในช่วงปลายปีที่ผ่านมาด้วย ...
อังคาร, 21 เมษายน 2015
...       หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา นับเป็นหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนที่เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่ 17พฤศจิกายน ...
จันทร์, 17 พฤศจิกายน 2014
          คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วท. (กลุ่มคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์) เข้าชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา โดยมี รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ...
ศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2014
... ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวประกาศความพร้อมเปิดหอดูดาวภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.นครราชสีมา และเตรียมรับเสด็จฯ ...
พุธ, 12 พฤศจิกายน 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป