กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แสดงผลงาน

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
11. วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 -17.00 น. ณ เทคโนธานี รังสิต คลองห้า จ.ปทุมธานี ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงผลงานวิจัย และนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการทำงานภายใต้โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศที่มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... ณ เทคโนธานี รังสิต คลองห้า จ.ปทุมธานี โดยภายในงานมีการจัดแสดงผลงานวิจัย และนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการทำงานภายใต้โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศที่มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
13. วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานวิจัย และนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการทำงานภายใต้โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศที่มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของชาติ โดยยกประเด็นของคุณภาพอุตสาหกรรมอาหาร ...
พุธ, 25 พฤษภาคม 2016
... เชียงใหม่แอร์พอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม รวมถึงแสดงผลงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ตลอดจนสร้างความเข้าใจในการให้บริการและการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้ามาใช้บริการอุทยานฯ ...
เสาร์, 21 พฤษภาคม 2016
15. ก.วิทย์ฯ เตรียมจัดงาน NSP Innovation Fair 2016
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เผยแพร่กิจกรรม และแสดงผลงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้ามาใช้บริการกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเพิ่มมากขึ้น   ในระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 ...
พุธ, 18 พฤษภาคม 2016
... Science: Let’s Print the World’ การประกวดนวัตกรรมจากเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ และงาน ‘Bangkok Mini Maker Faire’ มหกรรมแสดงผลงานของเมกเกอร์ในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... โดยการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เพื่อให้เติบโตแบบก้าวกระโดด      ดร.นเรศ กล่าวอีกว่า ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ที่มาร่วมแสดงผลงานในวันนี้ เป็นผลสำเร็จจากการที่ ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
18. Startup Thailand 2016 Livestream
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว StartUp Thailand 2016)
... ฐานเศรษฐกิจใหม่ของไทย” โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ การเสวนา “โอกาสของการเติบโตของ Startup ไทยในเวทีโลก” เป็นต้น พร้อมด้วยนิทรรศการแสดงผลงานจาก Startup หน่วยงานภาครัฐ ...
พฤหัสบดี, 28 เมษายน 2016
... (Austeade) ซึ่งนอกจากเป็นโอกาสที่จะแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และการศึกษาระดับโลกของออสเตรเลีย ยังเป็นโอกาสที่จะสร้างความร่วมมือกับนักวิจัยไทยในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในธุรกิจการเกษตรและพลังงานทดแทน ...
พุธ, 27 เมษายน 2016
... “การขับเคลื่อน Startup Thailand: ฐานเศรษฐกิจใหม่ของไทย” โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ การเสวนา “โอกาสของการเติบโตของ Startup ไทยในเวทีโลก” เป็นต้น พร้อมด้วยนิทรรศการแสดงผลงานจาก ...
พฤหัสบดี, 21 เมษายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป