กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แมลง

ทั้งหมด 59 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [แมลงวัน, สวทน., SIT]  ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
Tags: [มหกรรมวิทยาศาสตร์, แมลง]  ...
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2015
Tags: [กำจัดแมลงในข้าว]  ...
พฤหัสบดี, 25 กรกฏาคม 2013
Tags: [ทำหมันแมลงวันผลไม้]  ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
5. แมลงกินได้ เมนูสารพัดสารอาหาร
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, แมลง]  ...
เสาร์, 19 มิถุนายน 2010
6. มหัศจรรย์แห่งแมลง
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, แมลง]  ...
ศุกร์, 18 มิถุนายน 2010
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 50, ผลงานเด่น, แมลงวันผลไม้]  ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีการเกษตร, แมลงวัน, ทำหมัน]  ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
Tags: [การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, การจัดสวนหย่อม, ต้นไม้กินแมลง]  ...
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2009
10. Clippingวท ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... 'งานวิจัยไทย' มติชน (กรอบบ่าย) 9 พระเทพฯทรงตั้งชื่อ3แมลงชนิดใหม่ ...
อังคาร, 09 สิงหาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป