กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แผ่นดินไหว

ทั้งหมด 31 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 4
... รวมทั้งการประเมินสมรรถนะและอายุการใช้งานข้อต่อขยายตัวสะพานต้านทานแผ่นดินไหวตามมาตรฐานสากล           โดยที่ผ่านมา ผู้ประกอบการต้องจัดส่งชิ้นส่วนระบบรางรถไฟไปทดสอบยังต่างประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ...
ศุกร์, 16 สิงหาคม 2013
... ภัยแล้ง  ลม ได้แก่เรื่อง พายุ และความเสี่ยงของการเกิดแผ่นดินไหวด้านตะวันตกของประเทศ ในเรื่องน้ำประเทศไทยคุ้นชินกับภัยแล้งมาตลอด แต่ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพียงพอ แต่ตัวกักเก็บไม่เพียงพอ และเรื่องลม ที่มีความชัดเจนขึ้น ...
จันทร์, 10 กันยายน 2012
... (ทุกมิติ) •    โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขความละเอียดสูง ระบบเตือนภัยพายุ เตือนภัยน้ำท่วม ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและสึนามิ •    ทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ...
พุธ, 21 มีนาคม 2012
... กล่าวว่า ปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญกันมากขึ้น จะเห็นได้จากปัญหาวิกฤติการณ์น้ำท่วม ฝนตกหนัก อากาศแปรปรวน แผ่นดินไหวรุนแรง ทำให้เกิดกระแสตื่นตัวในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ...
จันทร์, 22 พฤศจิกายน 2010
... นอกจากนี้  ยังมีนิทรรศการที่น่าสนใจอีก คือ วิกฤตการณ์โลก  นำเสนอโดยการจำลองภาพเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผ่านการล่องเรือไปเจอ พายุหมอก  แผ่นดินไหว  ซึ่งการจำลองนี้เป็นการบอกว่า  ...
ศุกร์, 30 กรกฏาคม 2010
26. แผ่นดินไหว มหันตภัยใต้พิภพ
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
สาเหตุ ของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นจัดแบ่งได้ 2 ชนิด ชนิดที่หนึ่ง เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ได้แก่ การทดลองระเบิดปรมาณู การกักเก็บน้ำในเขื่อนและแรงระเบิดของการทำเหมืองแร่ เป็นต้น ชนิดที่สองเป็นแผ่นดินไหวจากธรรมชาติ ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
27. สึนามิ
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
สึนามิหรือคลื่นยักษ์เป็นคลื่นน้ำที่มักจะเกิดจากแผ่นดินไหวในมหาสมุทรหรือชายฝั่งทะเล ซึ่งมีความรุนแรงมากกว่า 7 ริกเตอร์ โดยคลื่นจะมีความเร็วมากถึง 600 –1,000 กิโลเมตร/ชั่วโมง ข้อมูลจำเพาะของสึนามิ ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
28. ระบบสื่อสารและจัดเก็บข้อมูลชุดตรวจวัดแรงดันน้ำของ เขื่อน (DAM)
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... Water) ในหลุมวัดน้ำ (Observation Wel) การวัดแรงดันของ หัววัดที่ติดตั้งที่ตัวเขื่อน การวัดความเร่งของแผ่นดินไหว (Accelerometer) การคาดเดาปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ เพื่อการเก็บกักน้ำ เป็นต้น ในปัจจุบันกฟผ. ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
... โดยเฉพาะภัยจากแผ่นดินไหว และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก              การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของเครือข่ายนักวิจัยและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบรรเทาภัยธรรมชาติร่วมกันระหว่างยุโรปและเอเชียต่อไปในอนาคต ...
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2009
30. การประชุมระดับภูมิภาค CTBT Regional Workshop on Capacity Building
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (Primary Seismic Monitoring Station : PS 41) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว โดยไทยได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของ CTBTO ในการเตือนภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ และ (2) สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป