กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แปรรูปยาง

ทั้งหมด 29 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [แปรรูปยางพารา, สุราษฏ์ธานี]  ...
พุธ, 10 มิถุนายน 2015
Tags: [วศ., แปรรูปยาง, ลู่กรีฑา, ฝึกอบรม, ลานกรีฑา, สร้างลู่]  ...
จันทร์, 09 กุมภาพันธ์ 2015
... น้ำ เช่น การเก็บรักษาน้ำยางพารา เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปยางพาราขั้นต้น นวัตกรรมด้านการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยางพารา รวมถึงงานมาตรฐานต่างๆ จากโจทย์ที่ได้รับจากการยางแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
4. เทคโนโลยีการแปรรูปยางธรรมชาติ
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ ส่องโลกนวัตกรรม)
ส่องโลกนวัตกรรม : เทคโนโลยีการแปรรูปยางธรรมชาติ    ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
5. "กำลังใจ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ถึงเกษตรกรชาวสวนยางควนกาหลง"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ได้ลงนามในสมุดเยี่ยมซึ่งทำด้วยแผ่นยางพารา ความว่า "ขอชื่นชมความพยายามของสหกรณ์ในการแปรรูปยาง รัฐบาลยินดีสนับสนุนเพื่อให้ชาวสวนยางสามารถพัฒนา มีรายได้อย่างยั่งยืน" ข่าวโดย : เทียรทอง ...
จันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2016
... สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ จากยางธรรมชาติ มาเสนอ ซึ่งเป็นการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ มาตรฐานเทียบเคียงกับต่างประเทศ สนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติภายในประเทศ อายุการใช้งาน มากกว่า 5 ปี ...
อังคาร, 19 มกราคม 2016
7. Clipping วท ประจำวันที่ 9 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  จี้รง.แปรรูปยางเร่งเดินหน้าปี59กู้ปมราคาตกต่ำ   แนวหน้า 10  ...
จันทร์, 11 มกราคม 2016
8. รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เปิดเวทีประชุม Top Executive นัดแรกต้อนรับปีใหม่ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดยให้นำเสนอผลการศึกษาต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 3 เดือน       -  ตามที่ ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการตามแนวทางการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในส่วนราชการต่างๆ นั้น  ...
พุธ, 06 มกราคม 2016
... ชัดเจน ในการที่จะขับเคลื่อนโครงการ Rubber City  นอกจากนั้นแล้ว รัฐบาลยังคงต้องส่งเสริมการสร้างโรงงานขนาดเล็ก ในการแปรรูปยางพาราในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการ SMEs  การหาแหล่งเงินและสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ...
อังคาร, 05 มกราคม 2016
10. Clipping วท ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... ข่าวสั้น ครม.อนุมัติแปรรูปยางสร้างลานกรีฑา      ไทยโพสต์ 12  ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป