กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แปรรูปยางพารา

ทั้งหมด 17 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 2
... (IAFF) โดยการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอดจนสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆ ในการแปรรูปยางพาราและลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ต้องนำเข้าวัสดุจากต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรอีกทางหนึ่งด้วย  ...
อังคาร, 10 กุมภาพันธ์ 2015
... (IAFF) โดยการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอดจนสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆ ในการแปรรูปยางพาราและลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ต้องนำเข้าวัสดุจากต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรอีกทางหนึ่งด้วย  ...
อังคาร, 10 กุมภาพันธ์ 2015
13. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... แปรรูปยางพาราภาพข่าว กระทรวงพลังงาน พิมพ์ไทย 4 ภาพข่าว กระทรวงพลังงาน    ...
จันทร์, 09 กุมภาพันธ์ 2015
14. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โพสต์ทูเดย์ B7 คอลัมน์ ลดเสี่ยง แปรรูปยางพารา    ...
จันทร์, 09 กุมภาพันธ์ 2015
... ที่ต้องร่วมแก้วิกฤติยางพาราด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอดจนสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ในการแปรรูปยางพารา ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีบทบาทเป็นข้อต่อ ได้ทำการวิจัยมาอย่างต่อเนื่องตลอดมา ...
พุธ, 24 ธันวาคม 2014
16. กระทรวงวิทย์ชูงานวิจัยเพิ่มมูลค่าแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... 90 ถูกส่งออกในรูปของยางดิบที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำ มีเพียงร้อยละ 10 หรือ ประมาณ 300,000 ตันเท่านั้นที่ได้รับการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 10 เท่าของมูลค่ายางดิบ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมยางจึงพยายามหาแนวทางในการแปรรูปยางพาราเพื่อเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าและมีการใช้งานในประเทศมากยิ่งขึ้น ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
... จึงต้องพยายามหาแนวทางในการแปรรูปยางพารา เพื่อเพิ่มมูลค่า และมีการใช้งานในประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดปัญหาราคายางผันผวนให้กับเกษตรชาวสวนยาง     ทาง สนช. จึงได้นำนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ...
จันทร์, 09 กันยายน 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป