กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แปรรูปธัญชาติ

ทั้งหมด 6 ข้อมูลที่พบ

1. เทคโนโลยีการแปรรูปธัญชาติ วศ. สร้างงาน สร้างเงินเกิดผู้ประกอบการใหม่
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 52, ผลงานเด่น, แปรรูปธัญชาติ]  ...
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
2. ก.วิทย์ฯ สรุป 2 วันยอดจำหน่ายทะลุกว่า 2 แสน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
... 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปธัญชาติ (Cereal Snack Bar)ยอดผู้เข้าอบรม 33 ราย โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ  รวมผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2 วัน จำนวน 90 ราย      - สรุปยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรม ...
จันทร์, 05 ตุลาคม 2015
... "การแปรรูปธัญชาติ" snack bar และเทคนิคต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สามารถนำความรู้ไปสร้างอาชีพสร้างธุรกิจ พร้อมบริการให้คำปรึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย งานนี้ฟรี!!   ร่วมสนุนสนานกับกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาไทย ...
อาทิตย์, 04 ตุลาคม 2015
4. ผู้สนใจงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs วันแรก คึกคัก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
... จาก อพวช. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พรุ่งนี้มาพบกับ การใช้ผงไครโตซานช่วยปลูกพืช และ การแปรรูปธัญชาติ งานดีๆที่ไม่ควรพลาด    ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อาทิตย์, 04 ตุลาคม 2015
5. เทคโนโลยีการแปรรูปธัญชาติ วศ. สร้างงาน สร้างเงินเกิดผู้ประกอบการใหม่
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ศึกษาวิจัยนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  มาพัฒนา ประยุกต์ดัดแปลงเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงพาณิชย์   ...
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
...                 2.  การแปรรูปธัญชาติเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (วศ.)  เป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอาหารและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป