กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แนะนำ

ทั้งหมด 64 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 7
1. แนะนำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(วีดีโอมัลติมีเดีย/สารคดีส่งเสริมความรู้)
Tags: [แนะนำ, กระทรวง]  ...
ศุกร์, 05 มิถุนายน 2015
2. สัมมนาโครงการ Development of Technical Capacity for Sustainable Radiation and Waste
(EventList / กิจกรรมอบรม/สัมมนา / สัมมนาโครงการ Development of Technical Capacity for Sustainable Radiation and Waste)
... : ผู้สมัครท่านใด มีปัญหาหรือต้องการคำแนะนำกรุณาติดต่อ กลุ่มส่งเสริมและประสานงานวิชาการ สำนักบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณ ูสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 16 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ ...
อังคาร, 19 มกราคม 2010
3. อบรม การตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนหน้า
(EventList / กิจกรรมอบรม/สัมมนา / อบรม การตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนหน้า)
... 2553   ติดต่อสอบถาม : ผู้สมัครท่านใดต้องการคำแนะนำกรุณาติดต่อ กลุ่มส่งเสริมและประสานงานวิชาการ สำนักบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณ ูสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 16 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
4. หลักสูตรฝึกอบรม "ข้อกำหนด ISO/IEC 17025"
(EventList / กิจกรรมอบรม/สัมมนา / หลักสูตรฝึกอบรม "ข้อกำหนด ISO/IEC 17025")
... มีปัญหาหรือต้องการคำแนะนำกรุณาติดต่อ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2201-7425,7426  ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2010
5. หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเตรียมสารละลาย (Solution Preparation Technique)"
(EventList / กิจกรรมอบรม/สัมมนา / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเตรียมสารละลาย (Solution Preparation Technique)")
... 2553   ติดต่อสอบถาม : ผู้สมัครท่านใด มีปัญหาหรือต้องการคำแนะนำกรุณาติดต่อ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท ...
พฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2010
6. การจัดทำเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17025 (Quality Management Documentation)
(EventList / กิจกรรมอบรม/สัมมนา / การจัดทำเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17025 (Quality Management Documentation))
... ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2553   ติดต่อสอบถาม : ผู้สมัครท่านใด มีปัญหาหรือต้องการคำแนะนำกรุณาติดต่อ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ...
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2010
7. หลักสูตร เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาอาหาร (General Technique in Food Microbiology)
(EventList / กิจกรรมอบรม/สัมมนา / หลักสูตร เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาอาหาร (General Technique in Food Microbiology))
... 17-19 กุมภาพันธ์ 2553   ติดต่อสอบถาม : ผู้สมัครท่านใด มีปัญหาหรือต้องการคำแนะนำกรุณาติดต่อ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถนนพระราม ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2010
8. หลักสูตรฝึกอบรม "การใช้ AAS ในงานวิเคราะห์ทดสอบ (AAS Technique)"
(EventList / กิจกรรมอบรม/สัมมนา / หลักสูตรฝึกอบรม "การใช้ AAS ในงานวิเคราะห์ทดสอบ (AAS Technique)")
...  ติดต่อสอบถาม : ผู้สมัครท่านใด มีปัญหาหรือต้องการคำแนะนำกรุณาติดต่อ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท ราชเทวี ...
อังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2010
9. หลักสูตรฝึกอบรม Estimation of Measurement Uncertainty for Chemists ปีที่ 3
(EventList / กิจกรรมอบรม/สัมมนา / หลักสูตรฝึกอบรม Estimation of Measurement Uncertainty for Chemists ปีที่ 3)
... ผู้สมัครท่านใด มีปัญหาหรือต้องการคำแนะนำกรุณาติดต่อ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0 2577 5100   รายละเอียดเพิ่มเติม ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2010
10. เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากวารสารสาระสังเขป Chemical Abstracts เพื่อการวิจัยและพัฒนา
(EventList / กิจกรรมอบรม/สัมมนา / เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากวารสารสาระสังเขป Chemical Abstracts เพื่อการวิจัยและพัฒนา)
... Abstracts Searching for Research and Development)" ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2553   ติดต่อสอบถาม : ผู้สมัครท่านใด มีปัญหาหรือต้องการคำแนะนำกรุณาติดต่อ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ...
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป