กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แนะนำ

ทั้งหมด 64 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
... ซึ่งปีนี้จะมีการจัดประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร พร้อมแนะนำให้มีการทำลวดลายมาลัยข้าวตอกให้หลากหลายสวยงามและหาวิธีการที่จะทำให้มาลัยดังกล่าวมีความคงทนและใช้ประโยชน์ได้นานขึ้น ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2016
... เป็นหนี้เป็นสินอีก ก็ขอให้พี่น้องชาวนาได้เข้าใจ ให้ความร่วมมือกับภาครัฐด้วยตามความสมัครใจ และตามหลักวิชาการด้วย รับคำแนะนำอย่างเปิดใจด้วยกัน ผมรู้ว่ายาก เราเคยทำกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย วันนี้ต้องกลับมาดูว่าเราเป็นหนี้มากหรือไม่ ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2016
... การร่วมมือครั้งนี้ กรมโรงงานฯ จะผลักดันให้เพิ่มการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมทั้งกระบวนการกำจัดกากของเสีย โดยสนับสนุนให้เกิดการทำวิจัยและพัฒนาร่วมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำ ...
ศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2016
54. มว. จับมือ PTB NMIJ ดันเวิร์คช็อปพัฒนามาตรวิทยาเอเชีย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ซึ่งต้องขอขอบคุณ คุณ ธวัช และ บุคลากร จาก มว. ทุกท่านที่ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์มากๆ และดิฉันจะนำสิ่งที่ได้นี้กลับไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการวัดให้มีศักยภาพมากขึ้นค่ะ”         ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
... มาแล้วไม่น้อยกว่า 200 คน โดยรับนักศึกษาเข้าทำวิทยานิพนธ์ มีนักวิชาการเฉพาะทางช่วยให้คำปรึกษาแนะนำและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ สาขาสิ่งแวดล้อม  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
56. Clipping วท ประจำวันที่ 12 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 9 คอลัมน์ SCIWATCH นิทรรศการแนะนำอาชีพวิทยาศาสตร์   ...
อังคาร, 12 มกราคม 2016
... (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้คำแนะนำ พี่เลี้ยง และพันธมิตรธุรกิจ ดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น ...
จันทร์, 11 มกราคม 2016
... เพิ่มความเข้าใจผ่านการเล่นเกมส์สร้างเมือง เกมส์แนะนำเกษตรกร เป็นต้น     ...
เสาร์, 09 มกราคม 2016
           ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ขอแนะนำสถานีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) มาในธีม “สวนสนุก วศ.” จัดเต็มกว่า 12 สถานี อัดแน่นด้วยความรู้และความสนุกกับการทดลองและสร้างสรรค์สิ่งของด้วยวิทยาศาสตร์ ...
ศุกร์, 08 มกราคม 2016
          ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 พบกับสถานีกิจกรรมกว่า 34 สถานี และขอแนะนำสถานีของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 2 สถานีคือ ...
ศุกร์, 08 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป