กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แนะนำ

ทั้งหมด 64 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 7
... (สวทช.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าวแนะนำ ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการไบโอเทคคนใหม่ ชูนโยบาย “ผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตรวิจัย ต่อยอดงานวิจัย ก้าวต่อไปอย่างบูรณาการ” ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
... บูรณาการการบริการให้คำปรึกษาแนะนำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต และมาตรฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย 2.ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และกิจกรรมของ “วว.” ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... (ปส.) มีข้อมูลแนะนำการปฏิบัติตน ดังนี้  (1) จดจำลักษณะรายละเอียดเบื้องต้นและห้ามแตะต้องวัสดุนั้นเป็นอันขาด(2) แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ หมายเลขโทรศัพท์ 08 9200 6243 (ทุกวันตลอด 24 ชม.) ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
34. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...          นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือร่วมกันในประเด็นการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการรวบรวมและส่งวีดีทัศน์แนะนำผลงาน กิจกรรม ที่มีผลกระทบกับประชาชน ...
พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2016
... สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเมืองไทยไร้ของเสีย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดกระบี่ จัดสัมมนาแนะนำโครงการและระดมสมองเพื่อพัฒนาโจทย์ในโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ...
อังคาร, 26 เมษายน 2016
... (Call Center 1203) การให้คำแนะนำผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) การรับคำขอจดทะเบียน จดแจ้ง ขออนุญาตของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงพาณิชย์ผ่านจุดบริการ ณ จุดเดียว (Single Point) ทั้งในส่วนกลาง ณ ...
เสาร์, 23 เมษายน 2016
... AEC ได้อย่างไร ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบและมีส่วนร่วมต่อการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการ อีกทั้งยังเป็นเวทีประชุมหารือ ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
... เป็นเรื่องเบาๆ บ้างค่ะ ท่านนายกฯ เป็นคนที่ทันสมัย แล้วพี่น้องประชาชนมองว่าท่านนี่ใกล้ชิดกับประชาชน แล้วก็ดูละคร ท่านเคยแนะนำให้ดูละครเกาหลีไปแล้ว ในคราวนี้ ท่านนายกฯ มีละครไทย หรือะไรที่อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในช่วงนี้บ้างไหม ...
อาทิตย์, 17 เมษายน 2016
39. Clipping วท ประจำวันที่ 9 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... แนะนำแหล่งชมซากุระญี่ปุ่น  The Nation 1A,12B MUSING ...
จันทร์, 11 เมษายน 2016
... ได้จัดเวทีเสวนาในหัวข้อ "ชีวิตหลังเกษียณ" โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ดำเนินชีวิตหลังเกษียณให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สป.วท. ได้เรียนรู้ซึ่งข้อคิดสำคัญแนะนำให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สป.วท. “ตั้งใจทำหน้าที่ปัจจุบันให้เต็มที่ ...
ศุกร์, 08 เมษายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป