กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แนะนำ

ทั้งหมด 64 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 7
... นอกจากนั้นแล้วยังมีการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่างๆ เช่น เพิ่มทักษะการนำเสนอสินค้าในภาษาที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเข้าใจได้ง่าย เพื่อจูงใจและสร้างความสนใจในตัวสินค้าเพื่อการตัดสินใจซื้อ และการเป็นพี่เลี้ยงในการเริ่มต้นธุรกิจให้น้องๆ ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
... วว.ได้ออกแบบเครื่องหมายการค้า   ให้คำแนะนำการขอเครื่องหมายการค้า แนะนำการขอ รง.4 รวมถึงช่วยยื่นขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยต่อกรมวิชาการเกษตร  ปัจจุบันกำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการขอเลขทะเบียนปุ๋ย  ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
... กิจกรรมเรียนรู้การปฺฏิบัติงานในพื้นที่จริง ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ รวมถึงได้รับการแนะนำทุนการศึกษา และเส้นทางการประกอบอาชีพ เป็นต้น”     ข่าวโดย : สถาบันคุณภาพวิชาการ ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
... โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีอวกาศ โดยฝ่ายเกาหลีได้แนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของสาธารณรัฐเกาหลี ให้ไทยรับทราบและเป็นข้อมูลในการดำเนินความร่วมมือกันต่อไป พร้อมกันนี้ ฝ่ายไทยก็ได้ให้ข้อมูลแก่ฝ่ายเกาหลีว่า ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
25. แนะนำหน่วยงาน สนช.
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
26. ดร.พิเชฐ เปิดงานสัมมนา HCC Thailand 2016 พร้อมเปิดตัวระบบนิเวศ Cloud Fusion Cloud
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... Thailand 2016 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด Transforming with Cloud,Setting New Benchmark โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำเทรนด์ใหม่ล่าสุดในการมองหาโอกาสและความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านไปคลาวด์ ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
27. ก.วิทย์ – อพวช. เตรียมจัดเทศกาล “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ 2016”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ในด้านการให้ข้อมูลและสื่อในการจัดทำนิทรรศการ ร่วมสนับสนุนนักวิจัยเป็นผู้ให้คำแนะนำกับเยาวชน รวมถึงเป็นวิทยากรในกิจกรรมค่ายของทูตเยาวชนเทคโนโลยีชีวภาพ    “เราจะพบว่าไบโอเทคสามารถแทรกเข้าไปในทุกสาขาอย่างชัดเจน ...
จันทร์, 30 พฤษภาคม 2016
... เพราะเชื่อมั่นว่าเป็นมาตรฐานที่มีความน่าเชื่อถือสูง จุดสำคัญที่ได้จากโครงการคือ ข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในโครงการ ที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการระบบของการผลิตสินค้าให้เป็นรูปเป็นร่างและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
...    โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะนำโมเดลธุรกิจเมืองนวัตกรรมอาหาร ไปโชว์ในรูปแบบบูธแนะนำรายละเอียดของโครงการ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนจากบีโอไอ  สิทธิประโยชน์ด้านภาษี ...
พุธ, 25 พฤษภาคม 2016
30. วว.ร่วมมือพันธมิตรในโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...  รวมทั้งให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการที่มาใช้บริการของ วว. ” ผู้ว่าการ วว. กล่าว                       ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป