กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แนะนำ

ทั้งหมด 64 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 7
11. ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
(FAQ / Education / ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน)
     การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลาย และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลง มือปฏิบัติกับการทดลองจริง โดยมีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง นักวิจัยคอยดูแลและให้คำแนะนำ มีเด็กและเยาวชนที่มีความสามรถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ...
อาทิตย์, 26 กรกฏาคม 2009
... ตรวจติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบการแปรรูป ด้านการแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ข้าวไรซ์เบอรี่แท่ง คุกกี้ไรซ์เบอรี่ โดยได้แนะนำแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการผลิตรูปแบบผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด ...
จันทร์, 01 สิงหาคม 2016
... ไม่ว่าจะเป็นด้านห้องปฏิบัติการที่ดี ศักยภาพการทดสอบสอบเทียบที่ทำให้ผู้ประกอบการหลายสาขามาใช้บริการ รวมถึงให้คำแนะนำในด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยใช้ระบบ MSTQ รองรับตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ...
อาทิตย์, 31 กรกฏาคม 2016
... เพื่อช่วยให้วิสาหกิจเริ่มต้น หรือสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะกลุ่มเทคสตาร์ทอัพของประเทศมีศักยภาพในการขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ และสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด สำหรับความร่วมมือกับธนาคารออมสินในครั้งนี้ สนช. จะเป็นช่องทางในการแนะนำสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพและผ่านการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
... 5-11 สิงหาคม 2559                   - เริ่มส่งบัตรเลือกตั้งและเอกสารแนะนำวิธีการเลือกตั้งให้สมาชิก  วันที่ 18 สิงหาคม 2559        ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
... อาทิ การวิเคราะห์ทางฟิสิกส์ เคมี และการใช้วัสดุนาโน การจัดการวัสดุนาโนและการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีแนวทางในมาตรฐานดังกล่าวแนะนำอย่างชัดเจนและพร้อมให้อุตสาหกรรมต่างๆ นำไปใช้อย่างแพร่หลายเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อให้เกิดการสร้างมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นาเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้สู่สาธารณชน ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
... ได้แนะนำให้ทำระบบที่สามารถดูดออกมาใส่รถบรรทุกได้เลย ซึ่งก็จะติดปัญหาเทคนิคที่โคลนที่ดูดออกมามีน้ำผสม 40-60% ทำอย่างไรจะรีดเอาน้ำออกก่อนแล้วเอาเฉพาะเนื้อโคลนออกไป ดร.พิเชฐ กล่าว      ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
18. รมช.พาณิชย์และเลขาฯ สวทน. ขยายความเข้าใจ "ไทยแลนด์ 4.0"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... สตาร์ทอัพไทยแลนด์ (Start up) โดยขณะนี้กำลังจะกระจายสู่ส่วนภูมิภาค เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกด้านอย่างเต็มที่ พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพว่า หากไม่รู้จักกับคำว่าล้มก็ไม่รู้จักคำว่าประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากนั้น ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
... มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวข้องหลายส่วน ดังนั้นภายในศูนย์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงได้จัดทีมนักวิทยาศาสตร์เพื่อบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ  ให้คำแนะนำ ตลอดจนการประสานงานเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
... ซึ่งมีบริษัทจากทั่วโลกรวมถึงบริษัทเอกชนรายใหญ่ๆ ของไทยจำนวนหนึ่งที่เป็นสมาชิก ฟู๊ด วัลเลย์ อยู่แล้ว        นอกจากที่ได้มีการเจรจาความร่วมมือกับองค์กรต่างๆที่กล่าวมาแล้ว ทางคณะทำงานยังได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในระดับโลกจากหน่วยงานเหล่านี้ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวางแผนและดำเนินการของเมืองนวัตกรรมอาหารเป็นอย่างมาก ...
อังคาร, 21 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป