กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แถลง

ทั้งหมด 119 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 12
Tags: [ทรัพยากร, แถลงข่าว, Remote-Sensing, รัฐมนตรี]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
42. กระทรวงวิทย์ฯ จัดประกวด “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย, แถลงข่าว, ข้าว, ข่าว, นวัตกรรม, มูลนิธิข้าวไทย]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
Tags: [แถลงข่าว, ศูนย์วิทยาศาสตร์, ภัยพิบัติ, การเปลี่ยนแปลง, ภูมิอากาศ]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
Tags: [มหาดไทย, แถลงข่าว, ดร.คุณหญิงกัลยา วิทยาศาสตร์]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
Tags: [วิศวกรรมย้อนรอย, เครื่องอัดแท่งชีวมวล, Biomass, แถลงข่าว]  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
46. กระทรวงวิทย์ฯ ชู PSP ปักธงซอฟต์แวร์ไทยสู่ตลาดโลก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ซอฟต์แวร์ไทย, แถลงข่าว, PSP, หุ่นยนต์ไทย]  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
Tags: [ADTEC, รากฟันเทียม, แถลงข่าว]  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
48. สดร. จัดพิธีเปิดและแถลงข่าวกิจกรรมปีดาราศาสตร์สากล 2009
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [สุริยุปราคา, สถาบันวิจัยดาราศาสตร์, แถลงข่าวกิจกรรมปีดาราศาสตร์]  ...
พุธ, 15 กรกฏาคม 2009
Tags: [แถลงผลงานเด่น, ประจำปี 2551, กระทรวงวิทยาศาสตร์, คุณภาพชีวิต, เศรษฐกิจ]  ...
ศุกร์, 26 ธันวาคม 2008
50. แถลงข่าว Clever Camp
(EventList / รัฐมนตรี , พว. / แถลงข่าว Clever Camp)
ผู้รับผิดชอบ : คุณลัดดา
พฤหัสบดี, 09 ตุลาคม 2008
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป