กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แถลง

ทั้งหมด 119 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 12
21. รมว.วท. แถลงข่าว มอบนโยบายให้กับผู้บริหารและสื่อมวลชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, แถลงข่าว, นโยบาย]  ...
จันทร์, 15 กันยายน 2014
Tags: [ปส., แถลงข่าว, สมัชชา]  ...
เสาร์, 17 พฤษภาคม 2014
Tags: [คูปอง, นวัตกรรม, งานแถลงข่าว]  ...
พุธ, 06 พฤศจิกายน 2013
Tags: [ขยะแบบครบวงจร, บริหารจัดการขยะ, Integrated Solid Waste Management, ISWM, MBT, เกาะยาวน้อย, พังงา, ลงนาม MOU, แถลงข่าว]  ...
จันทร์, 29 กรกฏาคม 2013
Tags: [ปกท., วศ., แถลงข่าว., สารสนเทศ]  ...
จันทร์, 03 กันยายน 2012
26. แถลงข่าวการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [แถลงข่าว, กบอ, 27 ส.ค. 2555, กยน., ทำเนียบ]  ...
อังคาร, 28 สิงหาคม 2012
Tags: [แถลงข่าว, Inverter, Inverter แบบ Pure sine Wave, พลังงานแสงอาทิตย์]  ...
พฤหัสบดี, 28 มิถุนายน 2012
Tags: [Nano, แถลงข่าว]  ...
พฤหัสบดี, 11 พฤศจิกายน 2010
Tags: [งานแถลงข่าวมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2553, มหกรรมวิทยาศาสตร์, สัปดาห์วิทยาศาสตร์]  ...
เสาร์, 07 สิงหาคม 2010
Tags: [สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, งานแถลงข่าว, อะตอม]  ...
อังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป