กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แคนาดา

ทั้งหมด 45 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 5
31. ประวัติ นายสราวุฒิ สุจิตจร
(ข้อมูลหน่วยงาน/ประวัติผู้บริหาร)
... - กองบรรณาธิการวารสารระดับชาติและนานาชาติ         - ผู้ประสานงานไทย-แคนาดา  การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แบบปฏิสัมพันธ์  ...
พฤหัสบดี, 07 มิถุนายน 2012
32. ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสารทดแทนเกลือเพื่ออุตสาหกรรม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ณ กรุงวอชิงตัน และ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) จัดการประชุมหารือเรื่อง "การสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาสารทดแทนเกลือและการประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร" ...
จันทร์, 16 มกราคม 2012
33. ประวัติ และผลงาน ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี
(ข้อมูลหน่วยงาน/ประวัติผู้บริหาร)
... ประเทศอินเดีย     - พ.ศ. 2519  ปริญญาเอก นิเวศวิทยา University of Manitoba ประเทศแคนาดา     - พ.ศ. 2533  ปริญญา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ...
พุธ, 10 สิงหาคม 2011
ดร. พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประจำปีสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) เรื่อง “Building a Sustainable Future for Thailand” ...
ศุกร์, 29 กรกฏาคม 2011
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน(ปว.(วต.) ร่วมกับ สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) และภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ...
อังคาร, 10 พฤษภาคม 2011
... Synchrotron Facility ประเทศฝรั่งเศส  Canadian Light Source ประเทศแคนาดา  และ High  Energy Accelerator  Research Organization ประเทศญี่ปุ่น             ...
อังคาร, 26 ตุลาคม 2010
37. สุดยอดงานแสดง Two in One : แฟรนไชส์ อาหารและเครื่องดื่ม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 20010 มีผู้ร่วมแสดง 110 แบรนด์ จาก 7 ประเทศ ประกอบด้วย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เกาหลี แคนาดา มาเลเซีย  และอินเดีย   โดยมีธุรกิจ 20 ประเภทให้นักลงทุนเลือก อาทิ  อาหาร กาแฟ เครื่องดื่ม ...
พฤหัสบดี, 07 ตุลาคม 2010
... กรุงวอชิงตัน ร่วมมือกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม และสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada: ATPAC) หาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรและความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะด้วยความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ...
อังคาร, 14 กันยายน 2010
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เนคเทค โดยความร่วมมือกับ สนข. และสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC)  หาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรและความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะด้วยความรู้และเทคโนโลยีใหม่  ...
อังคาร, 07 กันยายน 2010
40. พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน Green Thailand
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (Green Thailand)  ระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา ...
อังคาร, 13 กรกฏาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป