กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แคนาดา

ทั้งหมด 45 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 5
21. เอกอัครราชทูตแคนาดา เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ให้การต้อนรับ H.E. Mr.Philip Calvert (นายฟิลิป คาลเวิร์ต) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4 อาคาร สป.วท. ในการหารือดังกล่าวมีประเด็นความร่วมมือระหว่างไทยกับแคนาดา ...
พฤหัสบดี, 05 กันยายน 2013
          กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมมือสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada (ATPAC)) จัดประชุมประจำปีของสมาคมฯ ในหัวข้อ ...
ศุกร์, 30 สิงหาคม 2013
... Ping M. Kitnikone อุปทูตรักษาการประจำสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยฝ่ายพาณิชย์และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมทั้งร่วมหารือข้อมูลเกี่ยวกับด้านอวกาศ ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 25 กรกฏาคม 2013
24. หน่วยงานด้านอวกาศไทย-อิตาลี ร่วมจัดงานสัมมนา Italian Space Activites
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... RadarSat ของประเทศแคนาดา ซึ่งได้รับสัญญาณมาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งเทคโนโลยีเรดาห์จะมีบทบาทสำคัญในเรื่องภัยพิบัติต่างๆ อาทิ น้ำท่วม ดินถล่ม โดยเฉพาะในฤดูฝนจำเป็นต้องใช้งานข้อมูลจากดาวเทียมเรดาร์เป็นจำนวนมาก ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
25. รมว.วท. เป็นประธานเปิดการสัมมนา "Italian Space Activites : COSMO - Skymed for the user community"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... GISTDA จึงนำเทคโนโลยีเรดาร์จากประเทศอิตาลีมาใช้เต็มรูปแบบเป็นปีแรก เพื่อเสริมการใช้การใช้ดาวเทียม RadarSat ของประเทศแคนาดา ซึ่งได้รับสัญญาณมาก่อนหน้านี้แล้ว เทคโนโลยีเรดาร์จะมีบทบาทสำคัญในเรื่องภัยพิบัติต่างๆ ...
จันทร์, 08 กรกฏาคม 2013
... ขณะนี้ มีข้อเสนอจากสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา ที่จะมีการเสนอการลงทุนวิจัย โดยนำนักวิจัยไทยไปทำวิจัยในสถาบันวิจัยในประเทศสหรัฐฯ  ...
เสาร์, 06 เมษายน 2013
... USACE กับ กบอ.โดยได้ดำเนินการผ่านกลไกของสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา        ต่อมา สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 28 มีนาคม 2013
...            ในปีนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความร่วมมือกับหลายๆ ประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา แคนาดาเรื่องระบบสำรวจโลกด้วยดาวเทียมของประเทศไทยระยะที่ ...
อังคาร, 19 กุมภาพันธ์ 2013
... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับ นายฟิลิป คาลเวิร์ต (H.E. Mr. Philip Calvert) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อหารือโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 08 กุมภาพันธ์ 2013
30. การประชุม Thai Professionals Conference 2012
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมจัดประชุมและร่วมทำงานในลักษณะบูรณาการที่มุ่งมั่นประสานความร่วมมือกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา ...
พุธ, 04 กรกฏาคม 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป