กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แคนนาดา

ทั้งหมด 5 ข้อมูลที่พบ

1. ประธานสถาบัน Canadian Institutes of Health Research (CIHR) เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, Alain Beaudet, เอกอัคราชทูต, แคนนาดา, สทอภ., ปรมาณูเพื่อสันติ, ซินโครตรอน, พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์, นาโนเทค]  ...
อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014
2. กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าหารือความร่วมมือสมาคม ATPAC (MOST-ATPAC Retreat)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...   ประเด็นในการหารือในแต่ละสาขาที่ประสงค์จะสร้างความร่วมมือและดำเนินการผ่านสมาคมวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนนาดา (ATPAC) คือ การพัฒนาความรู้ เรื่องฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติผู้ปฏิบัติงานทางรังสี และการประเมินผลจากการรับปริมาณรังสีในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน, ...
ศุกร์, 14 สิงหาคม 2015
3. ประธานสถาบัน Canadian Institutes of Health Research (CIHR) เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... Alana Yuill) หัวหน้าสำนักงานของประธาน CIHR พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าร่วมหารือ ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-แคนนาดา ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4 อาคาร สป.วท. ในข้อตกลงความร่วมมือต่างๆ ดังนี้   ...
อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014
4. “ ก.วิทย์ ฯ ” นำผ้าไทยเทคโนโลยีนาโน ร่วมจัดแสดง ณ เมืองเฉินตู
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... โดยงานดังกล่าวมีประเทศที่เข้าร่วมจัดแสดงมาจากทั่วโลก อาทิ  จีน รัสเซีย แคนนาดา อินโดนีเซีย อินเดีย ฯลฯ และประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่ได้ร่วมจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมเผยแพร่ผ้าไทยด้วยเทคโนโลยีนาโน ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสมาคมวิชาชีพไทยและแคนนาดาได้ร่วมจัดขึ้น เพื่อศึกษาบทเรียนที่ได้รับจากเหตุการณ์ซึนามิที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคม ปีพ.ศ. 2554 ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นที่สถานีไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิชิ ...
อังคาร, 03 กรกฏาคม 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป