กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แข่งขัน

ทั้งหมด 79 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 8
...  ได้สั่งการให้หน่วยงานที่มีองค์ความรู้ อย่างเช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้าไปช่วยผู้ประกอบการพัฒนารูปแบบและคุณภาพของสินค้าในท้องถิ่น เพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสินค้าท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศ ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
... หรือ ASTC ให้จัดงาน World Biotech tour หรือ ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ โดยปกติจะต้องแข่งขันว่าประเทศใดจะได้รับโอกาสจัดงานดังกล่าว ซึ่งงานท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพนี้เป็นการสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนในระดับต่าง ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากสภาวะทางเศรษฐกิจยังเป็นแรงกดดันการเติบโตของตลาดสื่อสาร ขณะเดียวกันหากภาคธุรกิจและภาครัฐไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการแข่งขันในยุคดิจิทัล จะเป็นอีกข้อจำกัดต่อการเติบโตทั้งในมูลค่าตลาดสื่อสาร ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กล่าวว่า ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่มีองค์ความรู้ เข้าไปช่วยผู้ประกอบการพัฒนารูปแบบและคุณภาพของสินค้าในท้องถิ่น เพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสินค้าท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
... SMEs และบริษัทระดับโลก (Global Company) ในการเข้าสู่ AEC และการพัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับความร่วมมือและการแข่งขันด้วยการใช้นวัตกรรมระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น        ดร.พิเชฐ ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
... ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรวิทยาระดับโลกมาตอบประเด็นไขข้อสงสัย รวมถึงโชว์เทคนิคการสร้างความแข็งแกร่งในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure :NQI) ด้านมาตรฐานการวัด ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างศักยภาพให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตให้มีความสามารถทางการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
... คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2016 – Thailand final ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559 ก่อนนำผลงานไปสู่การแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติต่อไป ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
68. Clipping วท ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  Bangkok Post 3 เชิญชมการแข่งขัน หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงถ้วยพระราชทาน ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
... ประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อระบบการตรวจสอบและรับรองของประเทศไทยโดยรวม และเป็นประโยชน์ต่อการค้าระหว่าง ประเทศ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการตรวจสอบรับรองและเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
... ตอบโจทย์ความต้องการระดับประเทศ และตอบสนองผู้ใช้ ยิ่งไปกว่านั้นก็ต้องก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีโลกที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป” ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป