กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แข่งขัน

ทั้งหมด 79 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 8
... การวิจัยและการพัฒนาสู่หลายโครงการ เช่น โครงการ Talent Mobility เป็นโครงการที่ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น พร้อมกับช่วยเหลือและส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานต่าง ...
อังคาร, 12 กรกฏาคม 2016
42. วว. ฉลองครบรอบ 53 ปี ชูผลงาน “Food for the Future” ขับเคลื่อน Food Innopolis
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... จำกัด นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของ วว. ในการผลักดันผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการ สู่การวางจำหน่ายทางการค้าทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศต่อไป     ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
... ซึ่ง สวทช. และ วว. จะทำหน้าที่ตรวจประเมินระบบบริหารการวิจัยฯ ตามข้อกำหนดที่พัฒนาขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการเกิดความสะดวกในการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% และสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนทำวิจัยมากขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมและยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศต่อไป ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
... เรื่อง: กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี มอก. 2691 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ได้ประกาศมาตรฐาน มอก. 2691 ใช้แล้วจำนวนทั้งสิ้น 6 ฉบับ จากทั้งหมด 7 ฉบับ เพื่อสร้างมาตรฐานให้ภาคอุตสาหกรรมในประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
... และอื่น ๆ โดยเป็นการรวมพลังของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อจัดแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ผลงานการวิจัย เทคโนโลยีและนวตกรรมของประเทศไทยและต่างประเทศ การประกวดและแข่งขันทางวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนและประชาชน ...
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
... อันจะทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นและสุขภาพ ซึ่งมีส่วนในการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามโครงการฟู้ดอินโนโพลิส หรือโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ตามนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
... สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ซึ่งศักยภาพของไอทีไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนถ้าไม่นับสิงคโปร์แล้วถือเป็นหนึ่งไม่แพ้ใคร เพราะประเทศไทยค่อนข้างตื่นตัวเร็วด้านเทคโนโลยี คนไทยค่อนข้างขวนขวายที่จะเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
... ซึ่งโครงการ LIF นี้ เป็นโครงการที่ดีที่นักวิจัยมีโอกาสจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งได้นำเสนอผลงานวิจัย  อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ดีในการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันและสร้างศํกยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เครือข่ายวิจัยอาเซียน ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
... 300% และสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนทำวิจัยมากขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมและยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศต่อไป ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๔ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559    ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
50. รมช.พาณิชย์และเลขาฯ สวทน. ขยายความเข้าใจ "ไทยแลนด์ 4.0"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... คือ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ที่มาจากองค์ความรู้สู่นโยบายที่นำมาปฏิบัติจริง โดยเฉพาะเรื่องอาหารที่ต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนาสู่การแปรรูป ถึงจะแข่งขันกับคู่แข่งและวิกฤตโลกได้ และหากวิเคราะห์ถึงจุดแข็งของไทยพบว่ายังมีอยู่มาก ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป