กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แก้ว

ทั้งหมด 63 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 7
...  ประเภทการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์       รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ทีม วังน้ำเย็นทีม A จังหวัดสระแก้ว คะแนน 50.00        ...
เสาร์, 17 ตุลาคม 2015
62. "เทคโนโลยีเป่าแก้ว"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
         การแนะนำผลิตภัณฑ์ สินค้าเทคโนโลยี แก้วเป่า โดยนายจุมพล จารุสกุลมานะวงศ์ กลุ่มแก้วใสทองสวย ได้ผ่านการฝึกอบรมความรู้จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2015
... โครงการวิจัยกระจกเกรียบจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม     สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานตัวอย่างกระจกเกรียบโบราณจากเสาหารของพระอุโบสถพระแก้วมรกต และจากฐานพระรูปพระมหากษัตรย์ไทยในปราสาทพระเทพบิดร ...
พุธ, 14 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป