กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แก้ว

ทั้งหมด 63 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 7
... โดยคุณชินกร สมยา ได้รับบริการจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                - รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา โดยคุณคุนัญญา แก้วหนู ได้รับบริการจาก ...
เสาร์, 09 กรกฏาคม 2016
... ณ จังหวัดบึงกาฬ ดำเนินงานโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.ภาคตะวันออก ณ จังหวัดสระแก้ว ดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3.ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน ดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
อาทิตย์, 26 มิถุนายน 2016
... ตกแต่งแผ่นสานย่านลิเภาสานเป็นลายขิด สอดด้วยปีกแมลงทับ, บนเพดานมีโคมระย้าพญานาค และหงส์ ประดับปีกแมลงทับและแก้วเจียระไน และงานถมเงินถมทอง พัฒนาต่อยอดงานถมโบราณเป็น "งานถมกลับพื้น" ใช้โลหะทำเป็นพื้นสีเงินแทนพื้นดำ ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
...        ด้าน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว อดีตเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีสาระที่สำคัญ ได้แก่ ๑. สอดคล้องกับสนธิสัญญา ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
25. Clipping วท ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โพสต์ทูเดย์ B3 เถ้าแก่แชร์กึ๋น แบรนด์'สวนสระแก้ว'ผลไม้ไทยขึ้นเครื่องบิน ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
26. Clipping วท ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 1,2 ส่องจุดเสี่ยงปฏิวัติอุตฯสู่START UPรากแก้ว    ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
  ลูกปัดแก้วและเครื่องประดับจากจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ                   24 พฤษภาคม 2559 ห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญด้านแก้ว โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. นายกฤษณะ สระแก้ว ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. นายกันตภณ ชลัมพร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... ชุดกรองเซรามิก ชุดกรองถ่านกัมมันต์ ชุดกรองใยแก้วพร้อมระบบไซโคลนประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ดักฝุ่นละอองก่อนไปออกสู่บรรยากาศ ซึ่งปัจจุบันผลิตจำหน่ายไปแล้วประมาณจำนวน 10 เครื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการขยายผลต่อไป" ...
จันทร์, 25 เมษายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป