กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เอ็มเทค

ทั้งหมด 59 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
51. กระบวนการฉีดขึ้นรูปไทเทเนียมผสม Ti-6Al-4Vสำหรับชิ้นงานที่มีความซับซ้อนสูง
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... ของโปรแกรมยางเอ็มเทค สวทช. ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนายางธรรมชาติให้มีคุณสมบัติพิเศษด้วยการดัดแปร วิธีต่างๆโครงการนี้ได้เน้นการศึกษา และการปรับสมบัติของยางเทอร์โมพลาสติกจากยางธรรมชาติ (ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
52. การพัฒนายางเทอร์โมพลาสติกจากยางธรรมชาติเพื่อการ ประยุกต์ใช้งานในระดับอุตสาหกรรม
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... ของโปรแกรมยางเอ็มเทค สวทช. ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนายางธรรมชาติให้มีคุณสมบัติพิเศษด้วยการดัดแปร วิธีต่างๆโครงการนี้ได้เน้นการศึกษา และการปรับสมบัติของยางเทอร์โมพลาสติกจากยางธรรมชาติ (ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
53. ระบบการสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำขนาด 1 ตันผลปาล์มต่อชั่วโมง
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... เอ็มเทคมุ่งหวังให้ผลงานจากโครงการนี้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีต้นแบบ การผลิตไปยังผู้ผลิตเครื่องจักรที่สามารถผลิตเครื่องจักรออกสู่เชิงพาณิชย์ ให้กับผู้ใช้งานโดยทั่วไป คือ กลุ่มชุมชนผู้ปลูกปาล์ม ผู้ประกอบกิจการสกัดน้ำมันปาล์มและผู้ประกอบกิจการไบโอดีเซล ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
     เอ็มเทค ชวนคนรุ่นใหม่และกลุ่มธุรกิจร่วมผนึกไอเดียสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด ลดโลกร้อนด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...
พุธ, 28 เมษายน 2010
... และเฟ้นหาทีมตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันในเวทีสร้างหุ่นยนต์ระดับโลก IDC RoBoCon 2010 ที่ประเทศจีน  จัดโดย  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
ศุกร์, 02 เมษายน 2010
56. โครงการงานวิจัยเสื้อเกราะกันกระสุน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
...  โดยที่ เอ็มเทค และ ม.มหิดล ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการการพัฒนาเกราะแข็งน้ำหนักเบาสำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารในกองทัพไทย (Development of Light Weight Hard Armor for the Royal Thai Military ...
อังคาร, 16 มีนาคม 2010
57. ปฏิทินวิทยาศาสตร์ 2553
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...        ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(เอ็มเทค) สวทช. ปีนี้ทำปฏิทินแขวนกึ่งสมุดบันทึก รูปเล่มขนาด A4 นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยเด่นของเอ็มเทค เช่น ฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟยืดอายุผักและผลไม้สด ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2010
... ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดการฝึกอบรมการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจและการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมภาคการศึกษา ...
เสาร์, 23 มกราคม 2010
“เสื้อเกราะกันกระสุน” ผลงานวิจัยร่วมเอ็มเทค-มหิดล พัฒนาสำเร็จ ส่งมอบ 100 ตัวให้ทหาร-ตำรวจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้ใช้งานจริง รองศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเอ็มเทค ...
อังคาร, 19 มกราคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป