กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เอ็มเทค

ทั้งหมด 59 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
...  4. เผยแพร่กิจกรรมการแข่งขันให้กับเยาวชนและประชาชนเพื่อโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและนวัตกรรมด้านระบบการผลิตอัตโนมัติ ติดต่อสอบถาม นายพีระพงษ์ พิณวานิช แผนกฝึกอบรมฯ เอ็มเทค โทรศัพท์ 02-564-6500 ต่อ ...
ศุกร์, 15 มิถุนายน 2012
32. การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ Robot Desing Contest 2012
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (เอ็มเทค) เห็นถึงความสำคัญที่ต้องมีหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนากำลังคนทางด้านนี้ ประกอบกับ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ IDC Robocon 2007 เปรียบเป็นเวทีระดับนานาชาติที่จำลองสนามซ้อมนอกห้องเรียนให้กับเยาวชนไทยและด้วยรูปแบบโดดเด่นแตกต่างจากการแข่งขันรายการอื่นๆ ...
เสาร์, 12 พฤษภาคม 2012
          ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เครือข่ายสถาบันการศึกษา4 ...
พุธ, 14 มีนาคม 2012
...      ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวอีกว่า  ผลสำเร็จของงานวิจัยดังกล่าว ทางเอ็มเทค สวทช. ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยระบบดังกล่าว ประกอบด้วย สารจับตะกอนเพื่อให้น้ำใส ...
ศุกร์, 23 ธันวาคม 2011
... ดร. วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า “การส่งมอบรถบรรทุกอเนกประสงค์เพื่อการเกษตรให้แก่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลในครั้งนี้ถือว่า เป็นผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับเอ็มเทค ...
จันทร์, 02 พฤษภาคม 2011
           ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบรถบรรทุกอเนกประสงค์ "ไทยพัฒนา" ซึ่งเป็นผลงานวิจัยจากเอ็มเทค/สวทช. ...
จันทร์, 02 พฤษภาคม 2011
... เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อเกราะป้องกันกระสุนแบบแข็ง ที่เกิดจากงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค/สวทช.)  ให้แก่ พลโท วรรณทิพย์  ว่องไว  แม่ทัพภาคที่ 3 จำนวน 47 ...
อาทิตย์, 23 มกราคม 2011
... ภายใต้การดูแลของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ลดโลกร้อนด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ...
จันทร์, 22 พฤศจิกายน 2010
39. โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ รางวัลโครงการดีเด่นของชาติประจำปี 2550 ของคณะกรร
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
...  ประโยชน์ของผลงาน     ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน ทางศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำหลายแห่งในประเทศ ได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยเป็นจำนวนทั้งสิ้น ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
40. ด้ามสลายต้อกระจกแบบระบบสั่นด้วยคลื่นอัลตราโซนิก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... อย่างสม่ำเสมอซึ่งที่ผ่านมาเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งสิ้น     ทีมวิจัยเอ็มเทคออกแบบและสร้างต้นแบบด้ามสลายต้อกระจกแบบระบบสั่นด้วย คลื่นอัลตราโซนิก พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความถี่ในการสั่นระยะการสั่น ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป