กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เสื้อเกราะกันกระสุน

ทั้งหมด 8 ข้อมูลที่พบ

1. โครงการงานวิจัยเสื้อเกราะกันกระสุน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 52, ผลงานเด่น, เสื้อเกราะกันกระสุน]  ...
อังคาร, 16 มีนาคม 2010
... เช่น งานสำหรับทันตกรรม เตียงสำหรับผู้ป่วยอัมพาต จีโนมทางการแพทย์ ข้อเข่าเทียม กลุ่มมั่นคงพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น เสื้อเกราะกันกระสุน โคมไฟส่งสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบคาดการณ์ความเสี่ยงการเกิดไฟป่า ...
เสาร์, 28 มีนาคม 2015
...  96. “ดินสอมินิ” หุ่นยนต์บริการดูแลผู้สูงวัย 97. อุปกรณ์ผ่าตัดดามกระดูกสันหลังหลายระดับ 98. การหล่อโลหะแบบสเลอรี (เรือติดเกราะป้องกันกระสุน) 99. เสื้อเกราะกันกระสุนเซรามิกส์น้ำหนักเบา ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
... 3  เรื่องการพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนแบบแข็งนี้  เราได้ทำมาระยะหนึ่งแล้ว เราได้ทำการวิจัยและพัฒนาโดยรุ่นที่หนึ่งได้ส่งมอบไปแล้ว  โดยเรานำไปมอบทั้งทหารตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ...
อาทิตย์, 23 มกราคม 2011
5. เกราะแข็งน้ำหนักเบาสำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารในกองทัพไทย
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... งานวิจัยนี้พัฒนาวัสดุให้เหมาะกับศักยภาพของประเทศ โดยคาดหวังที่จะส่งเสริมให้เกิดการผลิตเกราะหรือวัสดุที่ใช้ทำเกราะขึ้นภาย ในประเทศได้ในอนาคตอันใกล้ ผลสืบเนื่องจากโครงการทำให้บริษัท พีทีทีพีเอ็ม จำกัด ซึ่งได้เล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนเสื้อเกราะกันกระสุนใน ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
6. โครงการงานวิจัยเสื้อเกราะกันกระสุน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... ซึ่งปริมาณของเสื้อเกราะกันกระสุนยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานจริง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวต้องเสี่ยงต่ออันตรายจากการที่อุปกรณ์ป้องกันภัยมีไม่เพียงพอและที่มีใช้อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศ ...
อังคาร, 16 มีนาคม 2010
7. เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... 417,682,000 บาท ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอและให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในพิจารณาทบทวนการจัดหาเสื้อเกราะกันกระสุนระดับ 3 เท่าที่จะใช้งานจริงไม่เกิน 300 ตัว เนื่องจากเป็นเสื้อเกราะที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากทำให้ไม่คล่องตัวและไม่สามารถสวมใส่ได้เป็นเวลานาน ...
อังคาร, 16 มีนาคม 2010
เสื้อเกราะกันกระสุน” ผลงานวิจัยร่วมเอ็มเทค-มหิดล พัฒนาสำเร็จ ส่งมอบ 100 ตัวให้ทหาร-ตำรวจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้ใช้งานจริง รองศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเอ็มเทค ...
อังคาร, 19 มกราคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป