กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เสาวณี มุสิแดง

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
41. รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี 2555
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
      ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 22 ตุลาคม 2012
42. การประชุมมอบนโยบาย แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โอกาสนี้ นางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในนามข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ท่าน รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ เข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นทางการ ...
อังคาร, 02 ตุลาคม 2012
... กรกฎาคม 2555) เวลา 13.00 น. นางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน การสัมมนาเรื่อง “บทเรียนที่ได้รับและผลกระทบต่อโครงการนิวเคลียร์ของประเทศไทย จากอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิชิ” ...
อังคาร, 03 กรกฏาคม 2012
...       นางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำด้านการสอนงานและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ ...
ศุกร์, 11 พฤษภาคม 2012
... โดยมี ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ และนางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวง ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ...
พฤหัสบดี, 12 เมษายน 2012
 ...
อังคาร, 10 มกราคม 2012
47. คณะผู้บริหารกระทรวง
(ข้อมูลหน่วยงาน/แนะนำกระทรวง)
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ...
ศุกร์, 23 ธันวาคม 2011
48. รมว.วท. ลงพื้นที่แจกอาหารให้ชาวบ้านชุมชนวัดม่วง บางแค
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ...
จันทร์, 14 พฤศจิกายน 2011
   เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 08 พฤศจิกายน 2011
50. รับรางวัลการประกาศเกียรติคุณบัญชีภาครัฐดีเด่น
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
     นางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณบัญชีภาครัฐดีเด่น ในโครงการประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชี ของส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ ...
พฤหัสบดี, 15 กันยายน 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป