กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เสาวณี มุสิแดง

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
กับการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียน             นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) (กลาง) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความสำคัญของการทดสอบความชำนาญกับการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนให้แก่เจ้าหน้าที่ของ ...
พุธ, 30 เมษายน 2014
           ผ้าทอ เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทหนึ่งซึ่งเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ...
พุธ, 19 กุมภาพันธ์ 2014
... ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เยี่ยมชมพร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) โดยมี นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
34. วศ./ก.วิทย์ฯ ลุยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการปลาส้ม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
...          นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่าจากนโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯโดยนายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯได้ให้ความสำคัญในการนำงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
35. ดร.พีรพันธุ์ (รมว.วท.)ตรวจเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์บริการ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีนางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการและคณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ หลังจากนั้น ดร.พีรพันธุ์  รมว.วท. ได้เดินชมผลงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ อาทิ ...
อังคาร, 24 กันยายน 2013
...             นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ด้วยกรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงได้จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
... ทำให้เกิดความเสียหาย อายุการใช้งานของลดลง และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพสินค้า OTOP        นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการ มีหน้าที่รับผิดชอบในโครงการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า ...
พฤหัสบดี, 25 กรกฏาคม 2013
38. วศ. จัดมอบใบรับรองห้องปฏิบัติการให้หน่วยงานที่ผ่านมาตรฐาน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการกล่าวว่า สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศในสาขาการทดสอบด้าน ฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ...
พฤหัสบดี, 25 กรกฏาคม 2013
... ไม่เป็นความจริง ยืนยันมีการเปิดให้บริการตามปกติ พร้อมสนับสนุนภาคการผลิตและการส่งออกสินค้าประเภทกระเบื้องของประเทศไทย            นางสาวเสาวณี มุสิแดง ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
40. วศ./ก.วิทย์ฯ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ เดินหน้าสร้างตลาดเซรามิกใหม่
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการมีแนวทางในการพัฒนาอาชีพผู้ประกอบการเซรามิกประจำท้องถิ่น ผู้ผลิตเซรามิกในระดับ SME และชุมชน ให้สามารถรวมตัวกันผลิตเซรามิกที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป