กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เศรษฐกิจ

ทั้งหมด 79 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 8
... วว. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์นี้ให้แก่ บริษัท อาณาจักรสุขภาพ จำกัด ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตจากสมุนไพรไทย อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทย และสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
... ในโครงการ GSB StartUP ของธนาคาร นอกจากนี้ สนช. ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านผู้ประกอบการเพื่อสังคม โดยได้วางกรอบการพัฒนาแผนงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
... และรวบรวมข้อมูลความต้องการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในทุกภาคส่วน ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ของระบบมาตรวิทยาต่อการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติในเรื่องของการสนับสนุนพลังงานทดแทนของรัฐบาล ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
54. Clipping วท ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน (กรอบบ่าย) 6 คอลัมน์ ย่อยข่าวเศรษฐกิจ ตั้งกองทรัสต์ติดเขี้ยวเอสเอ็มอี     ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
... การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทำให้เกิดการแข่งขันสูงขึ้น เหตุผลนี้ทำให้หลายประเทศจำเป็นต้องปรับตัวสู่การพัฒนาในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองในการแข่งขัน การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งนี้จึงทำให้หลายประเทศต่างตื่นตัวกับผลกระทบที่ติดตามมา ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
56. Clipping วท ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน 6 คอลัมน์ ย่อยข่าวเศรษฐกิจ ตั้งกองทรัสต์ติดเขี้ยวเอสเอ็มอี    ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
... กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ร่วมแถลงข่าวงาน Startup Thailand & Digital Thailand ที่จะจัดขึ้นช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2559 ที่เชียงใหม่ ขอนแก่นและภูเก็ต เพื่อต่อยอดความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาสตาร์ทอัพและเศรษฐกิจดิจิทัลในช่วงต้นปีนี้ ...
จันทร์, 25 กรกฏาคม 2016
58. Clipping วท ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ฐานเศรษฐกิจ 3 เครื่องสำอางออร์แกนิกบูม!'วาวด้า'ขยายตลาดใน-นอก    ...
จันทร์, 25 กรกฏาคม 2016
59. Clipping วท ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยโพสต์ 6 คอลัมน์ สังคมเศรษฐกิจ     ...
จันทร์, 25 กรกฏาคม 2016
60. Clipping วท ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คลัสเตอร์ อุตสาหกรรม เพื่ออนาคตเศรษฐกิจไทย  กรุงเทพธุรกิจ 27  ...
ศุกร์, 22 กรกฏาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป