กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เว็บไซต์

ทั้งหมด 60 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
... โดยปัจจุบันมีสินค้าและบริการขอเข้ารับการขึ้นทะเบียนแล้วถึง 840 รายการ และยังเปิดให้บริการกับผู้ที่สนใจผ่านเว็บไซต์ www.innovation.go.th โดยร่วมมือกับสำนักงบประมาณในการจัดทำบัญชีความต้องการจัดซื้อของภาครัฐเพื่อเป็นตลาดภาครัฐให้กับนวัตกรรมไทย ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
... จะเดินหน้าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถาวร   สรุปสาระโดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ข้อมูลจาก: เว็บไซต์รัฐบาลไทย        ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
... Thailand หรือเว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี www.most.go.th   ถ่ายภาพ  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ ...
พุธ, 09 ธันวาคม 2015
... ข้อมูลจาก: เว็บไซต์รัฐบาลไทย      ...
อังคาร, 08 ธันวาคม 2015
...  สำหรับนิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.nsm.or.th ทั้งนี้ มีกำหนดส่งใบสมัคร การนำเสนองาน ภายในวันที่ 16 ธันวาคม ศกนี้  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ...
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2015
... ผู้ที่สนใจสามารถติดตามการเปิดรับสมัครและสืบค้นข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ http://pc_st.dss.go.th           ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
... กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ข้อมูลจาก: เว็บไซต์รัฐบาลไทย       ...
อังคาร, 01 ธันวาคม 2015
... กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ข้อมูลจาก: เว็บไซต์รัฐบาลไทย    ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
... และได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมในประเทศหรือมาตรฐานสากลแล้ว โดยปัจจุบันมีสินค้าและบริการขอเข้ารับการขึ้นทะเบียนแล้วถึง 1,322 รายการ และยังเปิดให้บริการกับผู้ที่สนใจผ่านเว็บไซต์ www.innovation.go.th ...
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสำคัญของการบริการแก่ประชาชนและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ณ จุดรับบริการ ด้วยระบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป