กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เว็บไซต์

ทั้งหมด 60 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
...  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทร. 0 – 2017 5555 โทรสาร 0 – 2017 5566 เว็บไซต์: www.nia.or.th อีเมล์: info@nia.or.th และสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสิน ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
... ผู้สมัครจะต้องเดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชั้น 3 อาคาร 2) ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  โดยติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
  ภาพตัวอย่างเว็บไซต์ www.gmap.most.go.th                  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 14 กรกฏาคม 2016
... โทรศัพท์ 0 2160 5356 โทรสาร 0 2577 9900 เว็บไซต์ www.nsm.or.th Facebook: NSMthailand  ...
อังคาร, 12 กรกฏาคม 2016
...  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่อยู่ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0 2577 9960 โทรสาร 0 2577 9959 เว็บไซต์ www.nsm.or.th  ...
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
... 2201 7470  เว็บไซต์ www.dss.go.th Facebook  : www. Facebook.com /DSSTHAISCIENCE   เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
... Stop Service เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้รับบริการ ที่ต้องการเช็คข้อมูลต่างๆแบบครบวงจร โดยสามารถเข้าเว็บไซต์ onestop.most.go.th ที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับงานบริการดังกล่าว  ผู้เข้ารับบริการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
... และดาวน์โหลดเนื้อหา คู่มือการจัดกิจกรรมได้ในเว็บไซต์ www.littlescientistshouse.com และ www.nsm.or.th” ข่าวโดย : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) เผยแพร่ข่าวโดย ...
อาทิตย์, 26 มิถุนายน 2016
19. ภัยอันตรายจากแฮกเกอร์หรือภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... สำหรับผู้พัฒนาระบบเว็บไซต์ โดยวิทยกรจากบริษัท มายด์เทอร่า จำกัด มีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแบเว็บไซต์และบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
... การจัดกิจกรรมแถลงข่าว การประชุม/สัมมนา ซึ่งช่องทางเผยแพร่ที่ใช้เป็นหลัก ได้แก่ ผ่านสื่อมวชลน การเผยแพร่ผ่านช่องทางยูทูปบนเว็บไซต์ ช่องทาง Social Media ต่างๆ ดังนั้น เป้าประสงค์และตัวชี้วัดในระดับกิจกรรมของงานประชาสัมพันธ์ ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป